REKLAMA

Nowy blok przy Synagogalnej. Zobaczcie wizualizację

REKLAMA

Agencja Rewitalizacji Starówki właśnie ogłosiła przetarg na budowę bloku przy ulicy Synagogalnej. Budynek powstanie w przeciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nowy budynek mieszkalno-usługowego wielorodzinny, zlokalizowany będzie w Płocku przy ul. Synagogalnej, na działce o nr ewidencyjnym 705/1. Teren inwestycji jest terenem zabudowy śródmiejskiej Starego Miasta. Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja, stanowią element zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków.

PowiązaneTematy

Jak można zauważyć na wizualizacji, budynek ten będzie umieszczony pomiędzy dwoma już istniejącymi kamienicami przy ul. Synagogalnej.

Na oferty Agencja Rewitalizacji Starówki czeka do 4 maja br. W budynku mają znaleźć się nie tylko mieszkania, ale także lokale usługowe.