Nagrody dla godnych naśladowania

REKLAMA

W poniedziałek 31 marca w sali koncertowej Płockiej Szkoły Muzycznej odbyła się gala „Godni Naśladowania”, na której rozdano nagrody dla płockich organizacji pozarządowych. Po części oficjalnej wystąpiła Marika.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach: pomoc społeczna i profilaktyka uzależnień, kultura, nauka i edukacja oraz sport turystyka i rekreacja. Imprezę rozpoczął występ chóru szkoły muzycznej. O przyznaniu orderów decydowała 3-osobowa kapituła, w której skład wchodzili: Krzysztof Chojnacki, Stanisław Podgórski oraz Ewa Pietrzak.

PowiązaneTematy

Nominowani do pierwszej kategorii, czyli pomoc społeczna i profilaktyka uzależnień, byli min.: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta, Klub Profilaktyki Środowiskowej Szuflada – Płock czy Towarzystwo Przyjaciół Płockiego Ogrodu Zoologicznego. Wyróżnienie otrzymali: Hospicjum Płockie i Fundacja Portal Fm. Najlepszym w tej konkurencji okazał się płocki oddział PCK.

Kolejną kategoria brała pod uwagę organizacje pozarządowe, działające w sferze kultury, nauki oraz edukacji. W tej kategorii nominowani zostali min.: Fundacja Odnowy Zabytków Płocka, „Civitas Christiana”, stowarzyszenie Uhuru Culture czy stowarzyszenie Rockowe Ogródki. Wyróżnieni w tej kategorii to oratorium im świętego Dominika Savio oraz Towarzystwo Przyjaciół Płocka. Nagrodę główną otrzymał płocki oddział polskiego związku emerytów i rencistów.

Ostatnia kategoria to sport, turystyka i rekreacja. Tu nominacji było również wiele min.: klub Królewscy Płock, Mon-Pol, Triathlon Delta czy WOPR. Wyróżnienie powędrowało Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego i Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, a nagroda główna do Integracyjnego Klubu Tenisa.

Gratuluję, że chce się Wam robić coś dla innych 

– tymi słowami swój koncert rozpoczęła Marika. Akompaniował jej Patryk Kraśniewski i tylko tę dwójkę obserwowaliśmy na scenie Płockiej Szkoły Muzycznej. Wokalistka w przerwach między piosenkami nawiązywała kontakt z publicznością, który – poza tym, że krótko opowiadał o utworze – niósł ze sobą pozytywny przekaz.