REKLAMA

Modernizacja linii Płock-Sierpc. Energa: Przyłączymy nowe OZE

REKLAMA

PowiązaneTematy

Spółka Energa – Operator poinformowała o modernizacja linii Płock-Sierpc. Ma to pozwolić na przyłączenie nowych OZE, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

Odcinek linii wysokiego napięcia relacji Płock – Sierpc, o długości 24 kilometrów, został zmodernizowany przez spółkę Energa-Operator.

– Realizacja tej inwestycji istotnie zwiększy możliwości dystrybucyjne energii elektrycznej, a także poprawi bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w wysokości 4,4 mln zł – wyjaśnia spółka.

Inwestycja była realizowana na terenie powiatu płockiego i sierpeckiego, a konkretnie gmin: Stara Biała, Gozdowo, Bielsk oraz w gminie i mieście Sierpc. Modernizacja linii napowietrznej 110 kV wiązała się z pracami na 89 stanowiskach słupowych i obejmowała m.in. wymianę przewodów na nowe, wysokotemperaturowe oraz dostosowanie linii do pracy przy granicznej temperaturze roboczej +170°C. Pozwoliło to na trzykrotne zwiększenie jej możliwości przesyłowych.– W ramach inwestycji, przeprowadzona została również wymiana przewodu światłowodowego na całej jej długości, tak aby był on zgodny z najnowszymi obowiązującymi w Energa-Operator standardami – podkreśla Energa – Operator.

Z oczywistych względów, spółka inwestuje w potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych. W ostatnich latach Energa-Operator pozyskała łącznie ponad 228 milionów złotych w ramach funduszy unijnych, dzięki czemu m.in. przebudowano dziesięć głównych punktów zasilania, zrealizowano też siedem projektów z zakresu budowy i modernizacji linii na wszystkich poziomach napięć.

Jak podkreśla spółka, obecnie najważniejszym jej projektem, prowadzonym z wykorzystaniem środków UE jest Smart-Grid, dzięki któremu sieć średniego napięcia na całym terenie działania Energa-Operator dostosowana zostanie do standardów sieci inteligentnej. Smart-Grid umożliwi również wdrożenie nowego systemu zarządzania siecią dystrybucyjną, co pozwoli m.in. na zapewnienie jej stabilnej pracy przy dużej liczbie przyłączonych OZE.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU