REKLAMA

Miliony wsparcia na przewozy autobusowe. Ile trafiło do regionu płockiego?

REKLAMA

Ponad 38,3 milionów złotych dodatkowego wsparcia państwowego zostało przeznaczone na uruchomienie połączeń lokalnych w województwie mazowieckim. Przeszło 1,2 mln zł trafiło do regionu płockiego.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał 12 stycznia łącznie 31 umów z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na ich mocy samorządy otrzymają dopłatę o łącznej wysokości ponad 38,3 mln zł na uruchomienie połączeń lokalnych.

PowiązaneTematy

Są to dodatkowe środki przyznane dla województwa mazowieckiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2023 rok. W ramach pierwszej i drugiej tury naboru wniosków w ramach funduszu o objęcie dopłatą w 2023 roku Wojewoda Mazowiecki zawarł łącznie 120 umów na łączną kwotę 104.711.204,86 zł. Uruchomiono 859 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 27.936,72 km.

– Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jest niezwykle ważnym państwowym funduszem celowym o charakterze użyteczności publicznej. W ramach pierwszej i drugiej tury naborów przekażemy ponad 104 mln zł, co jest dotychczasowych rekordem. Dzięki tym środkom uruchomiono 859 linii komunikacyjnych, o łącznej długości prawie 28 tys. km. Jestem niezwykle szczęśliwy, że województwo mazowieckie otrzyma jeszcze dodatkowe ponad 2,7 mln zł, co jest ważnym wsparciem – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Wojewoda zaznaczył, że Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych.

– Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia, kościoła i instytucji kultury. Wykluczenie komunikacyjne to jedno z fundamentalnych barier. Dzięki funduszowi przywracamy mieszkańcom mniejszych miejscowości możliwość sprawnej komunikacji. Środki z funduszu są także niewątpliwym wsparciem dla przewoźników, którzy wielokrotnie zmuszeni byli do zlikwidowania linii i lokalnych połączeń autobusowych – mówił Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Na wniosek Wojewody Mazowieckiego, 21 grudnia 2022 r., została przyznana dodatkowa kwota w wysokości 40.316.314,09 zł, do wykorzystania na objęcie dopłatą wniosków, które nie zostały objęte ze względu na wyczerpanie się puli środków przekazanych dla województwa mazowieckiego w 2023 roku.

Na mocy zawartych umów, do przedstawicieli 22 samorządów trafi dopłata o łącznej wysokości 38.389.656,01 zł (środki te stworzą możliwość uruchomienia w sumie 271 lokalnych połączeń, o łącznej długości 11.380,5 km).W regionie płockim fundusze trafiły:

  • do Powiatu Gostynińskiego, w wysokości 458,6 tys. zł na uruchomienie 9 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 251,5 km,
  • do Powiatu Płockiego na mocy porozumienia z powiatami: Gostynińskim, Sierpeckim oraz miastem Płock trafi dopłata w wysokości ponad 783 tys. zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 191,4 km.

Łącznie do regionu trafi dodatkowo 1.231.600 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda zobowiązany jest dokonać „rankingu wniosków”, poprzez nadanie im odpowiedniej punktacji.

Najwyżej ocenianymi są w rankingu wnioski organizatora między innymi z:

  • najmniejszą gęstością zaludnienia,
  • najniższym wskaźnikiem dochodów na jednego mieszkańca,
  • największą długością linii komunikacyjnych,
  • największym udziałem dostosowanych przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU