Mazowsze policzy się z azbestem

REKLAMA

Już 93% mazowieckich gmin wykazało obecność azbestu na swoim terenie. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na terenie województwa znajduje się ponad 970 tys. ton wyrobów zawierających ten surowiec. W tym roku na dotacje i pożyczki na usuwanie azbestu przeznaczono 5,5 mln zł.

Wśród najczęściej występujących na terenie Mazowsza wyrobów na bazie azbestu, wymienić można płyty azbestowo-cementowe (używane m.in. do krycia dachów), rury oraz złącza azbestowe i azbestowo-cementowe.

PowiązaneTematy

– Mamy na Mazowszu duży problem z azbestem. Produkt ten trzeba zlikwidować z naszych domów i budynków – mówi Janina Orzełowska, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Miasto Płock plasuje się, na mało zaszczytnym, drugim miejscu pod względem największej ilości wyrobów azbestowych w województwie mazowieckim. W naszym mieście wciąż pozostaje ponad 5 tys. ton wyrobów azbestowych, czekających na unieszkodliwienie.

Przypomnijmy, że za usunięcie azbestu odpowiadają właściciele obiektu. Jednak pierwszym etapem jest przeprowadzenie gruntownej inwentaryzacji, a następnie przygotowanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego usunięcia wyrobów zawierających azbest. Zbieranie informacji o ilości i miejscu składowania wyrobów azbestowych, a także kontrolowanie i ewentualne usuwanie dzikich wysypisk leżą w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Dofinansowanie na usuwanie azbestu można uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Oferuje on dwie formy wsparcia – dotację lub pożyczkę. O pomoc mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe, osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 85% (w przypadku dotacji) lub 100% (w przypadku pożyczki).