Firma przetwarzająca odpady zamknie działalność?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W Ciółkowie (gmina Radzanowo) funkcjonuje firma Ecoriver, która ma tam swoją kompostownię. Nie jest to jednak kompostownia roślinna lecz odbierająca z ubojni pod Kutnem osad pościekowy. Wyjątkowo drażniący zapach, powodujący omdlenia nawet u dorosłych mężczyzn oraz uchybienia w prowadzeniu działalności spowodowały zapowiedź Starosty Płockiego o cofnięciu zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla tej firmy.

Problem w Ciółkowie zaczął się, gdy firma zaczęła przetwarzać odpady zwierzęce, które wydzielają odór, uniemożliwiający normalne funkcjonowanie mieszkańcom. Konflikt pomiędzy nimi a właścicielami firmy oparł się już o władze samorządowe.

– Byłem na miejscu, rozmawiałem ze wszystkimi stronami konfliktu, który dziś niewątpliwie jest w gminie Radzanowo – wyjaśnia Michał Boszko, Starosta Płocki. – Po zapoznaniu się z prawnymi aspektami działania przedsiębiorstwa nie mam wątpliwości, że niewłaściwy sposób funkcjonowania tej firmy jest powodem obecnej uciążliwości dla środowiska. Pierwsze kroki związane ze zdyscyplinowaniem właścicieli firmy poczyniliśmy już w maju. Zakład kontrolował także WIOŚ, wydając stosowne zalecenia i w konsekwencji decyzję zakazującą odprowadzania ścieków na grunty sąsiednie. Właściciele zobowiązali się, że do końca tygodnia przetworzą będące jeszcze na stanie uciążliwe odpady, odkażą miejsca składowania i nie będą więcej przetwarzać ich w swoim zakładzie – dodaje starosta.

Pracownicy starostwa powiatowego rozpoczęli już kontrolę realizacji ustaleń, jednocześnie wszczynając wstępne procedury, których efektem może być cofnięcie pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Starosta zapowiedział wydanie takiej decyzji, jeśli firma Ecoriver nie wywiąże się z zaleceń i ustaleń. Spowoduje to, że przez dwa lata firma nie będzie mogła ubiegać się o wznowienie decyzji o prowadzenie podobnej działalności.

10 czerwca na terenie zakładu ma odbyć się kontrola Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji