Zwycięstwo Mazowsza!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Województwo mazowieckie zostało zwycięzcą rankingu – Województwo Zrównoważonego Rozwoju 2011. Gala wręczenia nagród polskim samorządom odbyła się 22 listopada br. w Poznaniu podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych “Gmina”. Statuetkę i dyplom odebrał Marszałek Adam Struzik.

Rokrocznie prof. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej wraz ze swoim zespołem dokonuje porównania i oceny wszystkich polskich samorządów. Głównym celem zestawienia jest prezentacja oraz nagradzanie tych jednostek, które wyróżniają się spośród wszystkich w Polsce.

Zaprezentowany ranking województw jest podstawą do określania słabych i mocnych stron regionów. Stanowi bazę do formułowania celów i uwzględniania najważniejszych czynników w dalszym ich rozwoju. Badanie oparte na danych z GUS daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu, który przekrojowo pokazuje jak rozwijają, się wszystkie gminy i województwa w Polsce.

– Mazowsze to największy, ale i najbardziej zróżnicowany region w kraju. Obok bogatej stolicy mamy aż 100 gmin zaliczanych do najbiedniejszych w kraju. Nie jest tajemnicą, że od lat moim priorytetem jest zatem zrównoważony rozwój całego województwa. Wszystkie kluczowe decyzje podejmujemy mając to właśnie na uwadze. Tym bardziej cieszę się z tej nagrody – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Metoda, która została zastosowana w badaniu jest na tyle prosta, że umożliwia przygotowanie rankingu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego – w stosunkowo krótkim czasie, z podziałem na 3 grupy (ze względu na charakter administracyjny): gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie. W zestawieniu wykorzystano 16 wskaźników, natomiast w przypadku oceny rozwoju województw zastosowano dodatkowo 17 zmienną – PKB per capita.

Podczas uroczystej konferencji dyskutowano na temat perspektyw rozwoju samorządu lokalnego w świetle globalizacji gospodarczej. Odbyła się także debata poświęcona różnym aspektom zrównoważonego rozwoju. Zastanawiano się, czy jest on już postrzegany jako rzeczywista wartość służąca wszystkim mieszkańcom i czy gminy są dziś dobrze przygotowane do realizowania polityki zrównoważonego rozwoju.

 źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji