REKLAMA

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie. Cofnięto świadczenia na ponad 203 mln zł

REKLAMA

W 2016 roku, w wyniku kontroli ZUS, cofnięto lub zmniejszono świadczenia na kwotę 203,8 mln zł. Rok wcześniej – o 8 mln zł mniej. Jak wypadły te statystyki w Płocku?

PowiązaneTematy

Każdy z nas wie, na czym polega wypłata zasiłków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chorujemy, idziemy na zwolnienie lekarskie, a jeśli musimy być na zwolnieniu dłużej niż miesiąc, to ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. – Aby jednak uchronić Fundusz Ubezpieczeń Społecznych przed nieuzasadnionymi wypłatami, ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie – mówi Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS. – Badana jest zarówno prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i to, czy zwolnienia wykorzystywane są zgodnie z zaleceniami lekarzy – tłumaczy.

Piotr Olewiński ZUSW wyniku kontroli, które w 2016 roku przeprowadził Oddział ZUS w Płocku, okazało się, że na 3.491 osób, które sprawdzono w kontekście właściwego wykorzystania zwolnienia lekarskiego, 102 nie stosowały się do zaleceń lekarskich. W jaki sposób?

– Takim zaleceniem może być np. konieczność leżenia w łóżku, a zdarzały się sytuacje, w których kontrolerzy ZUS zastawali chorego np. przy remoncie mieszkania. Tego typu nieprawidłowości powodowały cofnięcie zasiłków, co w skali całego roku dało ponad 113 tys. zł. oszczędności – tłumaczy Piotr Olewiński.

ZUS sprawdzał także, czy lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie prawidłowo ocenił stan zdrowia ubezpieczonego oraz czas, na jaki wystawiono zwolnienie. Badanie chorego przeprowadzali lekarze orzecznicy ZUS.



– W 2016 r. płocki oddział na 6,3 tys. kontrolowanych ZLA wydał dokładnie 228 decyzji, które cofnęły zasiłki na kwotę 88 tys. zł. Kontrole te ograniczyły absencję z prawem do zasiłku o 1378 dni, ponieważ jeżeli badanie wykazało nieprawidłowość zwolnienia, to wypłata zasiłku została wstrzymana i nazajutrz ubezpieczony stawiał się do pracy – dodaje rzecznik.

Zgodnie z przepisami, ZUS obniża również podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. – Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w całym 2016 r. obniżono w Polsce wypłaty o 183,4 mln zł dla 209,9 tys. osób – wyjaśnia Piotr Olewiński.

Wysokość wypłacanego świadczenia chorobowego ograniczana jest także w przypadku, gdy pracownik zbyt późno przekaże zwolnienie lekarskie swojemu pracodawcy. – Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Świadczenie w kwocie zmniejszonej o 25 proc. wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie to dotknęło w 2016 r. 69,7 tys. osób na łączną kwotę ponad 4,1 mln zł – informuje rzecznik regionalny ZUS.

Suma obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w całym 2016 roku wyniosła w Polsce 203,8 mln zł.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU