Zakończył się przetarg na koncepcję rozbudowy drogi Płock – Wyszogród

REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest już po otwarciu ofert na opracowanie koncepcji programowej rozbudowy DK62 Płock-Wyszogród wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakończenie remontu planowane jest w 2024 roku.

To pierwszy z dwóch etapów drogi realizowanych w ramach tej inwestycji. Ze względu na to, że rozbudowa DK62 Płock-Wyszogród jest dużym projektem (jego szacowany koszt to 200 mln zł), GDDKiA podzieliła tę inwestycję na mniejsze odcinki, by pozyskać finansowanie. Każdy z odcinków jest teraz więc rozpatrywany oddzielnie.

  1. Odcinek od granic Płocka do Wyszogrodu (pozamiejski) – właśnie otworzono oferty na koncepcję programową oraz materiały do uzyskania decyzji środowiskowej.
  2. Odcinek w Płocku od alei Armii Krajowej do granic Płocka – Program Inwestycji został podzielony na dwa pododcinki: od alei Armii Krajowej do ul. Harcerskiej (planowane jest ogłoszenie przetargu w systemie „projektuj i buduj”) oraz od ul. Harcerskiej do granic Płocka (planowane jest ogłoszenie przetargu na koncepcję programową plus materiały do uzyskania decyzji środowiskowej).
Fot. GDDKiA

W przypadku odcinka pozamiejskiego, zakończył się właśnie przetarg na opracowanie koncepcji programowej. Wśród 9 złożonych ofert, najniższą cenę (3,6 mln zł) zaoferowało konsorcjum EGIS POLAND Sp. z o. o.– HPC POLGEOL S.A., natomiast najwyższą cenę (7,7 mln zł) ma oferta złożona przez Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Kosztorys inwestorski wynosi 4,89 mln zł.

PowiązaneTematy

Złożone oferty będą teraz badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: doświadczenie personelu, termin wykonania zamówienia oraz cena.

Wybrana firma projektowa ma zrealizować zadanie w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin podpisania umowy zaplanowany został na czerwiec 2019 r., jeśli oczywiście nie będzie odwołań konkurentów, biorących udział w przetargu.

Projekt DK62 zakłada przebudowę odcinka pomiędzy Płockiem a Wyszogrodem na długości ok. 30 km od granicy miasta Płock do rejonu skrzyżowania z DK50. Wykonawca musi zaprojektować: poszerzenie istniejącej drogi, nową konstrukcję, która będzie przenosiła obciążenia do 115 KN/oś, przebudowę skrzyżowań, budowę lewo i prawoskrętów, systemów odwodnienia, zatok autobusowych, obiektów mostowych, ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia ulicznego, infrastruktury podziemnej.

Dalszym etapem będzie ogłoszenie przetargu w systemie „projektuj i buduj” na realizację zadania. Zakończenie prac przewiduje się w 2024 roku.

Mniej informacji mamy natomiast na temat odcinków w granicach Płocka. Na to zadanie opracowywany jest Program Inwestycyjny. Dopiero po jego zaakceptowaniu i podpisaniu zostanie określone finansowanie tej inwestycji i ustalone zostaną daty realizacji.

Co z drugą nitką Wyszogrodzkiej?