REKLAMA

Zagrożenie w okresie grzewczym. Wzrasta liczba zatruć tlenkiem węgla i pożarów

REKLAMA

Policjanci zwracają uwagę, że wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego rośnie ryzyko związane z awariami instalacji do ogrzewania oraz ich niewłaściwą obsługą. Funkcjonariusze przygotowali zalecenia, jak uniknąć zagrożenia.

W okresie jesienno-zimowym wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla.

PowiązaneTematy

Najczęstszymi przyczynami pożarów jest:

 • niedrożność przewodów kominowych,
 • wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja,
 • wady elektrycznych urządzeń grzewczych,
 • porzucenie niewygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych.

– Dotyczy to przede wszystkim pomieszczeń zamieszkałych przez osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz nieporadne życiowo, które z uwagi na trudną sytuację materialną nie są w stanie zapewnić prawidłowych warunków ogrzewania mieszkania. Zdarza się, że korzystają z prowizorycznych urządzeń grzewczych, nie mają środków na zapewnienie sprawnej instalacji elektrycznej lub drożności przewodów kominowych – zwracają uwagę policjanci.

Duże zagrożenie pożarowe występuje też w obiektach, w których przebywają osoby bezdomne lub spożywające alkohol. W przypadku powstania pożaru w tych budynkach, istnieje realne zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia na obiekty sąsiadujące.

Jeśli jesteśmy świadkami pożaru, należy natychmiast:

 • zaalarmować straż pożarną,
 • ostrzec mieszkańców o zagrożeniu,
 • dokonać lub zarządzić ewakuację ludzi i mienia,
 • przystąpić do gaszenia przy użyciu dostępnych środków,
 • w przypadku, gdy gaszenie pożaru stwarza niebezpieczeństwo dla osoby podejmującej próbę gaszenia, należy oddalić się na bezpieczną odległość i zaczekać do przybycia Straży Pożarnej.

Skąd bierze się czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie pod sufitem, ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powietrza.Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym, bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku, blokuje dostęp tlenu do organizmu, powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać:

 • z ich nieszczelności,
 • braku odpowiedniej konserwacji, czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych na nowe.

Powyższe czynniki mogą prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym, zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić,
 • użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, w których proces spalania odbywa się zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą negatywnie wpłynąć na wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

Policjanci zaznaczają, że od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie nasze oraz naszych bliskich.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA


 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU