REKLAMA

XX Sesja Rady Miasta Płocka – Sprawozdanie i absolutorium prezydenta

REKLAMA

Jednym z najważniejszych i – jak zaznaczył przewodniczący rady miasta – najdłuższych punktów czerwcowej sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2015 rok, a także udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2015 rok.

artur_krasPo przerwie radni przeszli do dyskusji nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Płocka oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2015. Radny Artur Kras przeczytał opinię Komisji Rewizyjnej, która wystąpiła do Rady Miasta Płocka o udzielenie absolutorium prezydentowi Płocka.

– W toku prac, Komisja nie sformułowała uwag wobec wykonania budżetu za rok 2015 – poinformował radny. – Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium – podsumował Artur Kras. Również Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną uchwałę nt. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium prezydentowi Płocka.

Prezydent Andrzej Nowakowski omówił nieco dokładniej dochody i wydatki Płocka w ubiegłym roku. Dochody miasta wyniosły 766,4 mln zł, co stanowi 98,21% planowanych dochodów, natomiast wydatki w roku ubiegłym to kwota rzędu 788,2 mln zł, czyli 97,29% planowanych wydatków. Zadłużenie Płocka na koniec 2015 roku wyniosło blisko 500 mln zł.

– Rok 2015 nie był rokiem wyborczym, a mimo to działo się w Płocku dużo – mówił Andrzej Nowakowski, wymieniając najważniejsze inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku. Wśród nich znalazła się budowa i przebudowa ul. Dobrzyńskiej i Traktowej, przebudowa ul. 3 Maja wraz z rozdziałem kanalizacji, pierwszy etap przebudowy ul. Dobrzykowskiej, rozbudowa ul. Harcerskiej, budowa obwodnicy północno-zachodniej Płocka (odcinek od węzła „Boryszewska” do węzła „Bielska”, przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego, budowa parkingu i rozbudowa cmentarza komunalnego, drogi rowerowe, rozbudowa ul. Parowej czy Szpitalnej.

sesja_budzet (2)Jak podkreślił prezydent, nie tylko inwestycje drogowe realizowane były z budżetu miasta. Komunikacja Miejska zyskała na przykład nową halę serwisowo-naprawczą (to przy współudziale środków unijnych i z pożyczki Jessica) oraz cztery autobusy marki Solaris. Zmodernizowane zostało również Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami (dawny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych) w Kobiernikach, a Wodociągi Płockie zrealizowały kilka inwestycji, które znacznie poprawiły jakość wody w kranach płocczan. Wśród zrealizowanych inwestycji prezydent wymienił także wzmocnienie skarby i wykonanie alejek spacerowych na skarpie wiślanej czy remont i przebudowę zabytkowej kamienicy przy ul. Kwiatka 3. W Płocku powstało też Miejskie Przedszkole nr 5 na Międzytorzu, a Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 zyskał nową siedzibę.

Ponadto, powstały skwery, w tym ten na Zielonym Jarze, ścianka wspinaczkowa w Orlen Arenie czy wybieg panter śnieżnych i tygrysów w płockim zoo.

Wydatki kulturalne w ubiegłym roku zamknęły się kwotą 28,7 mln zł. Jest to kwota ogólna na wszystkie festiwale, koncerty czy imprezy kulturalne. Na sportowe wydarzenia przeznaczyliśmy ponad 17 mln zł, a na bezpieczeństwo nieco ponad 23 mln zł. Andrzej Nowakowski przypomniał również, że z Budżetu Obywatelskiego zostały zrealizowane np. park i skwer na Podolszycach czy budynek Płockiego Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznego.


Przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, Artur Kras, w imieniu klubu udzielił absolutorium prezydentowi.

O głos poprosiła radna Wioletta Kulpa. – Można zauważyć kilka niepokojących sygnałów, m.in. zawyżanie przewidywanych wpływów z podatku śmieciowego. Ta kwestia niedomykania się budżetu w tym zakresie wystąpił także w roku ubiegłym. Za chwilę będziemy głosować nad dodaniem kwoty 2,8 mln zł do podatku śmieciowego. Prawie 3 mln zł pójdą w śmieci – mówiła radna.

Przewodnicząca klubu PiS zwróciła też uwagę na zbyt duże wydatki przeznaczane na festiwale czy filmy promocyjne, które nie przynoszą racjonalnych efektów. – Dlaczego w zakresie zieleni wykonano około 50%, a wydział promocji zrealizował plan w około 90%? – pytała radna. Wioletta Kulpa pytała także o rozpoczęcie inwestycji na nabrzeżu czy jakość polityki prozdrowotnej w Płocku, na którą zmniejszane są kwoty wydatków.

– W moim przekonaniu, dostosowuje pan niektóre inwestycje pod programy wyborcze swoje lub innych radnych – zarzuciła prezydentowi. – Może pan przekonywać, że wszystko jest dobrze, ale dokumenty mówią co innego. Nie macie polityki gospodarczej. Uważamy, że działa pan zbyt pochopnie i zbyt zadłuża miasto. W związku z tym, jako klub Prawa i Sprawiedliwości będziemy głosować przeciwko udzieleniu absolutorium – podsumowała. – Według naszej opinii, zdecydowana większość inwestycji i modernizacji została zrealizowana – wyraził swoją opinię radny PSL Tomasz Kominek. – Te, które były dla mnie najważniejsze, to modernizacja stadionu Stoczniowca, przebudowa ulicy Dobrzykowskiej czy plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Krakówka. Nie rozpatrujemy udzielenia absolutorium w kategoriach politycznych. Merytoryczną opinię w tym zakresie wydała już RIO. Była on pozytywna, więc i my wyrażamy akceptację dla działań prezydenta i całego zarządu miasta. Jako klub radnych PSL deklarujemy chęć współpracy ze wszystkimi środowiskami, tworzącymi naszą wspólnotę samorządową. Jednak to prezydencie, że jest dobrze, nie oznacza, że nie może być jeszcze lepiej – podsumował, przychylając się do udzielenia absolutorium prezydentowi Płocka.

Również radna Daria Domosławska oraz radny Wojciech Hetkowski wyrazili pozytywną opinię na temat działania prezydenta i wiceprezydentów. Radny SLD podziękował przy tym prezydentowi, że i jego program wyborczy realizuje.

Prezydent Nowakowski odniósł się do krytycznych słów radnej Wioletty Kulpy. – Mamy przygotowany dobrze projekt nabrzeża, ale będziemy mogli go realizować dopiero, gdy zostanie ogłoszony konkurs, tak, aby najbardziej racjonalnie wykorzystać środki unijne. Podobnie w przypadku tworzenia ścieżek rowerowych. A że realizuję program wyborczy? Tak, ponieważ chciałbym powiedzieć, że dotrzymałem słowa – mówił zdecydowanie Andrzej Nowakowski.

– Cieszę się, że radna zauważa, iż przy 800-milionowym budżecie nie wykonaliśmy jakiegoś zadania za sto parę tysięcy. To faktycznie poważne uchybienie – nieco cynicznie mówił prezydent. – Tym bardziej, że poniżej znajduje się wyjaśnienie, po prostu wykonawca wycofał się z realizacji umowy – tłumaczył. – Nie ma mowy tu o żadnym oszustwie, a takie słowo, chyba niepotrzebnie, z tej mównicy padło – mówił w kierunku radnej Wioletty Kulpy.

W zakresie zarzutu o brak polityki gospodarczej, wypowiedział się zastępca prezydenta, Jacek Terebus. – Pani radna, sądzę, że nie zna pani dokumentu, o którym pani mówi. Przypominam, że w ubiegłym roku udało się wprowadzić do Płocka firmę APS, dzięki której 50 osób ma stałe zatrudnienie. kolejna firma od września rozpoczyna działalność w Płocku, zatrudniając 120 osób, przenosząc swoje trzy oddziały. To nie jest efekt przypadkowy, tylko dlatego, że siedział w urzędzie miasta. To efekt naszej pracy, o czym świadczy chociażby ranking Szkoły Głównej Handlowej, niezależny, „Gmina na piątkę”. W kwietniu zostaliśmy sklasyfikowani na 7. miejscu, a w poprzednich latach byliśmy poniżej 400 miejsca. Odpowiadamy na zapytania inwestorów, promujemy miasto, mamy dobrą stronę internetową. Jeśli ktoś nie widzi co dzieje się w Płocku w zakresie rozwoju gospodarczego, to znaczy, że nie zna nawet programu dzisiejszej sesji, podczas której wymienialiśmy inwestycje, dzięki którym pozyskamy kolejnych inwestorów – wymieniał Jacek Terebus. – Mamy większe zapotrzebowanie ze strony inwestorów, niż mamy terenów. Może należałoby zapytać w tym miejscu PKN Orlen, dlaczego nie możemy korzystać z terenu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego? – dodał wiceprezydent.

– Nie rozumiem tych ataków, są kompletnie nieuzasadnione. To jakiś Matrix – podsumował Jacek Terebus.

– Z całym szacunkiem, pan nie rozumie kontekstu mojej wypowiedzi – zareagowała Wioletta Kulpa. – Tłumaczyłam, że inna kwota jest zapisana w WPF niż zaplanowana – dodała. – Doskonale znam WPF, ale pani jest politykiem, a ja rozmawiam merytorycznie, być może dlatego się nie rozumiemy – stwierdził Jacek Terebus.

Radnej odpowiedział również Skarbnik Miasta. – Jeśli chodzi o ujawnioną kwotę 145 mln zł, dotyczy ona mostu, który – jak się okazuje – dotychczas nigdzie nie widniał. Potrzeba wyceny majątku zaistniała ze względu na ubezpieczenie mostu, dlatego na taką kwotę został wyceniony – wyjaśnił Wojciech Ostrowski.

Radna Wioletta Kulpa dopytywała o wydatkowanie 20 tys. zł, które nie są opisane dokładnie, a jedynie jako „realizacja zadania”. – Jest to kwota przeznaczona na realizację filmu młodego, zdolnego reżysera z Płocka, Alka Pietrzaka – wyjaśnił Andrzej Nowakowski. – Część środków na realizację już ma, brakuje mu właśnie 20 tys. zł i apeluję do radnych, aby tę kwotę mu przyznać – dodał prezydent.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU