REKLAMA

Wojewoda mazowiecki apeluje w sprawie wniosków 500+

REKLAMA

Jeżeli ktoś chce zachować ciągłość w otrzymywaniu świadczeń musi zrobić to do końca sierpnia. Ten kto nie zrobił tego wcześniej, musi uzbroić się w cierpliwość, ponieważ kolejki do składania wniosków o 500 plus są coraz dłuższe. Wojewoda mazowiecki apeluje do samorządów o sprawną obsługę w tym zakresie.

PowiązaneTematy

Od 1 sierpnia mieszkańcy Mazowsza mogą składać wnioski na nowy okres świadczeniowy.

– Wojewoda mazowiecki apeluje do samorządów o sprawną obsługę w tym zakresie, jest to zadanie zlecone, na które samorządy otrzymują środki z budżetu państwa. Od początku funkcjonowania programu do 390.632 tys. mazowieckich rodzin trafiło 4,46 mld zł – informuje Ewa Filipowicz, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Dodatkowe informacje dotyczące programu można uzyskać w godzinach 10-14, pod numerem infolinii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 22 695-71-22.

Termin złożenia wniosku a wypłata świadczenia

Złożenie wniosku jeszcze w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+ oraz brak konieczności oczekiwania na wyrównanie. Wymóg złożenia wniosku o 500+ na nowy okres świadczeniowy dotyczy rodzin korzystających z programu, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Jeśli osoba złoży wniosek na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku. W przypadku złożenia wniosku od 1 września do 30 września, wypłata świadczenia za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku złożenia wniosku od 1 października do 31 października, wypłata świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia.

Jak złożyć wniosek?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie – urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Zasady przyznawania świadczeń

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. Wykaz miejsc, w których można złożyć wniosek o 500+ dostępny jest na stronie.

Prawo do wsparcia w ramach programu Rodzina 500 plus ustalane jest na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program oficjalnie się rozpoczął.

Rodzice samotnie wychowujący dzieci

Prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. Do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Od 1 do 23 sierpnia mieszkańcy Mazowsza złożyli 210 064 wnioski na nowy okres świadczeniowy. Najwięcej wniosków złożono w Warszawie – 60 565. Poza Warszawą, najwięcej wniosków złożono w Radomiu – 7 600, Piasecznie – 4 323, Płocku – 3 652 oraz w Wołominie – 2 443.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU