REKLAMA

Więźniowie uszyli maseczki. Posłużą w szpitalu

REKLAMA

Akcja szycia maseczek w polskich więzieniach została zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. W Oddziale Zewnętrznym w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku uszyto 2,5 tys. maseczek, które zostały przekazane do szpitala w Sierpcu.

Początkowo osadzeni w płockim więzieniu szyli maseczki na własne potrzeby, jednak – zauważając ich brak w różnych instytucjach – przekazała je również dla zewnętrznych instytucji.

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku, płk Andrzej Fereniec, przekazał 4 grudnia 2500 szt. maseczek ochronnych dla Gminy Miasta Sierpc, reprezentowanej przez burmistrza, Jarosława Perzyńskiego.

– Urząd zwrócił się o pomoc, gdyż w zasięgu jego działania pozostaje m.in. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, który z dniem 4 listopada został przemianowany na szpital zakaźny (covidowy) – wyjaśnia mjr Marlena Kubera z Zakładu Karnego w Płocku.Wszystkie maseczki zostały uszyte przez osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku, którzy przystąpili do uczestnictwa w programie readaptacji społecznej pn. „Tarcza”.

– Kadra jednostki, angażując ich do tego działania, połączyła konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 z prowadzeniem oddziaływań resocjalizacyjnych. Jest to już trzecia edycja tego programu, gdyż osadzeni nadal wykazują zainteresowanie uczestnictwem w powyższym przedsięwzięciu, dzięki niemu kształtują nowe umiejętności zarówno zawodowe jak i społeczne. Ponadto, osadzonym została dana możliwość budowania poczucia wspólnoty, aktywnego udziału w pomocy dla osób potrzebujących, a tym samym naprawienia popełnionych dotychczas błędów – tłumaczy  mjr Marlena Kubera.

Fot. mjr Marlena Kubera, Zakład Karny w Płocku

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 1

  1. Podatnik says:

    Więźniowie wyręczają ministerstwo zabójstw z wykonywania swoich czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU