Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Emerytura bez względu na wiek z Karty Nauczyciela c.d.

Okresy niewykonywania pracy nie wchodzą do stażu nauczycielskiego. Podobnie jak to ma miejsce przy ustalaniu stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, pewne okresy podlegają wyłączeniu ze stażu pracy nauczycielskiej. Chodzi o okresy, w których praca nauczycielska, z różnych powodów, nie była świadczona.

Przede wszystkim są to okresy niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenie na wypadek choroby i macierzyństwa, a więc okresy:
1. niezdolności do pracy,
2. usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które w okresie od 15 listopada 1991 r. do 24 lipca 1992 r. wypłacono nauczycielowi wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby, a w odniesieniu do wynagrodzenia wypłaconego w czasie urlopu macierzyńskiego za okres od 15 listopada 1991 r. do 31 lipca 1992 r.,
3. urlopu dla poratowania zdrowia,
4. urlopu szkoleniowego,
5. przebywania nauczycieli na urlopie na dalsze kształcenie się,
6. pozostawania nauczycieli w stanie nieczynnym,
7. za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991r zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne.

Inne okresy niewykonywania pracy, które również nie mogą być zaliczone do stażu nauczycielskiego, to okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz służby wojskowej.

W zasadzie jako jedyne, z okresów niewykonywania pracy nauczycielskiej zaliczeniu do omawianego stażu podlegają okresy urlopu wypoczynkowego.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji