Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach

Ustawa pomostowa przewiduje dwie główne możliwości uzyskania uprawnień do emerytury pomostowej. Pierwsza z nich – emerytura pomostowa na ogólnych zasadach – dotyczy wszystkich osób objętych jej regulacjami i przewidziana jest w art. 4 tej ustawy.

Zgodnie z przepisami, pomostówka przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., który spełnia łącznie następujące warunki:
1. Osiągnął wiek, wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
2. Posiada co najmniej 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze,
3. Udowodnił okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
4. Przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał przynajmniej przez jeden dzień prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w nowych wykazach lub prace w szczególnych warunkach (szczególnym charakterze) wymienione w starych wykazach,
5. Po 31 grudnia 2008 r. wykonywał przynajmniej przez 1 dzień prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w nowych wykazach,
6. Rozwiązał stosunek pracy.

Ważne! Prawa do pomostówki nie mają osoby, które nie pracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.

Ustalając 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ZUS zalicza przede wszystkim okresy pracy wymienionej w nowych wykazach. I to niezależnie od tego, czy miały one miejsce po wejściu w życie ustawy pomostowej (a więc od 1 stycznia 2009 r.) czy też przed tą datą. Oprócz tego, ZUS może doliczyć okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w starych wykazach (wykaz A i B rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego), ale tylko takie, które przypadają przed wejściem w życie ustawy pomostowej, a więc przebyte do końca 2008 r.

Watro także podkreślić, iż ustalając wymagany staż pracy „szczególnej”, ZUS może sumować okresy pracy w szczególnych warunkach z okresami pracy w szczególnym charakterze. Uwzględniane są wyłącznie okresy wykonywania tego zatrudnienia w ramach stosunku pracy i tylko w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nie uwzględnia się natomiast okresów pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nie są również zaliczane okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz służby wojskowej.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji