Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Swoje pytania i propozycje tematyczne możecie Państwo przesyłać na e-mail: czmielb@zus.pl.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

10 sposobów na wyższą emeryturę c.d.

9. Sprawdź, czy warto przejść na drugą emeryturę
Emeryt może podwyższyć pobierane świadczenie nie tylko w sytuacji, gdy ZUS dokona jego przeliczenia. Obowiązujące przepisy stwarzają możliwość nabycia prawa do innej emerytury niż ta, którą dotychczas pobierał. Zatem osoba uprawniona do wcześniejszej emerytury (zarówno urodzona przed 1949 r. jak i po 1948 r.) może uzyskać emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego lub wcześniejszą emeryturę na podstawie innego przepisu. W takim przypadku ZUS wypłaca tylko jedno świadczenie – korzystniejsze lub wybrane przez osobę uprawnioną.

Jeżeli osoba wnioskująca o drugą emeryturę pierwsze świadczenie miała obliczone według dotychczasowych zasad i emerytura, o którą wnioskuje, także obliczona jest „na starych zasadach”, to drugie świadczenie ustalane jest w oparciu o zwaloryzowaną podstawę wymiaru poprzedniej emerytury. Jednak gdy świadczeniobiorca po przyznaniu pierwszego świadczenia podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym co najmniej przez 30 m-cy, część socjalna nowo przyznanej emerytury ustalana jest jako 24% kwoty bazowej, obowiązującej w dniu przyznania drugiego świadczenia. Pozostałą część emerytury, uzależnioną od podstawy wymiaru i przebytych okresów, ustala się od dotychczasowej kwoty bazowej, a następnie waloryzuje. Zasada ta dotyczy szczególnie osób urodzonych przed 1949 r.

Nabycie prawa do drugiej emerytury (z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego) może być również korzystne dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które miały dotychczas ustalone wcześniejsze uprawnienia emerytalne. Nowa emerytura wyliczana jest wówczas przez ZUS na nowych zasadach, które mogą okazać się dla nich korzystniejsze, głównie ze względu na wysokie wskaźniki waloryzacji składek i kapitału początkowego za poszczególne lata. Jednak należy pamiętać o tym, iż nowe przepisy wprowadziły zasadę, że podstawa obliczenia takiej emerytury pomniejszona jest o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur, przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (poza emeryturami Ewk, czyli przyznanymi matkom z tytułu opieki na niepełnosprawnym dzieckiem). Zatem osoba, która wcześniejszą emeryturę pobierała przez długi okres lub też świadczenie to przysługiwało jej w znacznej wysokości, musi liczyć się z tym, że emerytura, jaką otrzyma w związku z ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego, może być niższa od dotychczasowej. Jeżeli nowa emerytura okaże się mniej korzystna, ZUS nadal będzie wypłacał świadczenie dotychczasowe (w wyższej wysokości). Ponadto, do dnia uprawomocnienia się decyzji w tej sprawie, można wycofać wniosek o to świadczenie i wystąpić o emeryturę w późniejszym okresie, licząc np. na niższe dalsze trwanie życia lub dodatkowe waloryzacje składek i kapitału początkowego.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik ZUS Oddział w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji