REKLAMA

VIII Sesja Rady Miasta – zobacz, co będzie się działo

REKLAMA

Po raz ósmy tego roku radni spotkają się na sesji Rady Miasta Płocka. We wtorek, 26 maja, czeka nas między innymi wręczenie medali „Zasłużonych dla Płocka” i raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. Dowiemy się też, kto i na podstawie jakich kryteriów, będzie mógł wziąć udział w bezpłatnych zajęciach rozwijających zainteresowania, a także jakie warunki trzeba spełnić, by zostać przyjętym do Bursy Płockiej.

PowiązaneTematy

Podczas przyszłotygodniowej Sesji Rady Miasta Płocka, medalami „Zasłużony dla Płocka” odznaczeni będą: Maria Łukawska-Siedlecka, Barbara Szurgocińska, Hanna Witt-Paszta, Tomasz Korga, Zygmunt Marek Mokrowiecki i Adam Wiśniewski. Z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich oraz jubileuszu 30-lecia mianowania na funkcję biskupa pomocniczego, radni przegłosują przyznanie odznaczenia „Zasłużonego dla Płocka” również dla biskupa Romana Marcinkowskiego.

Organizacje pozarządowe przedstawią sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy. Dowiemy się z niego, ile umów organizacje te zawarły na realizację zadań własnych miasta i na jakie kwoty opiewały te umowy. A także z jakim skutkiem zostały zrealizowane unijne projekty, dotyczące rozwoju sektora ekonomii społecznej subregionu płockiego oraz poprawy jakości mechanizmów współpracy Gminy-Miasta Płock i płockich organizacji pozarządowych. W trakcie sesji Rady Miasta zostanie również omówiona realizacja programu współpracy organizacji z Gminą-Miastem Płock i przedstawiony stan realizacji zadań bieżących.

Z kolei informacje z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka pozwolą przybliżyć nam stan zaawansowania projektów rewitalizacyjnych za ubiegłe lata. Szczegółowo zostanie omówiona rewitalizacja budynku dworca PKP w Płocku wraz z terenem przydworcowym, rewitalizacja obszaru dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku – etap VII oraz rewitalizacja zajezdni autobusowej Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Obecnie dokonywana jest aktualizacja programu rewitalizacji na lata 2014-2020 i następne. W tym celu wśród pełnoletnich płocczan przeprowadzona była specjalnie opracowana ankieta. Podczas sesji Rady Miasta dowiemy się, jaki był jej wynik i jakie czynniki będą brane pod uwagę w opracowywaniu ostatecznego dokumentu aktualizacyjnego.

Na najbliższej sesji Prezydent Płocka ogłosi podpisanie aktu założycielskiego Miejskiego Przedszkola nr 5 przy ul. Lachmana 28. Powstanie ono z likwidacji dwóch innych przedszkoli – nr 20 i nr 35.W sprawie kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia, organizowane przez Gminę-Miasto Płock, zostanie podjęta uchwała, służąca klarownym i spójnym zasadom kwalifikacji, obowiązującym płockie placówki oświatowo-wychowawcze.

Uczniowie, ubiegający się o miejsce w Płockiej Bursie, powinni zainteresować się punktem trzynastym porządku obrad. Dotyczy on bowiem określenia kryteriów i sposobu kwalifikacji do placówki. Rada Miasta uchwali szczegółowe wytyczne w tym zakresie, które wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Początek sesji 26 maja o godz. 10 w auli Urzędu Miasta w Płocku.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU