REKLAMA

Studia MBA w Płocku: „Również dla przemysłu petrochemicznego”

REKLAMA

Rozmawiamy z prof. dr. hab. Pawłem Czarneckim, MBA, DBA, LL.M, dr. h.c., rektorem Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej. Ta stołeczna uczelnia proponuje płocczanom studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA). Kierunek może być uzupełniony na przykład o moduł tematyczny „Górnictwo i energetyka”, odpowiadający na potrzeby kadry kierowniczej w branży petrochemicznej.

Panie Rektorze, proszę o wprowadzenie czytelników w temat – czym w zasadzie są studia MBA?

PowiązaneTematy

– Skrót MBA pochodzi od angielskiego Master of Business Administration, co można tłumaczyć jako „magisterskie studia menedżerskie”. To specjalistyczne, podyplomowe studia z przywództwa dla kadr zarządzających. Absolwentom pozwalają wynieść na poziom ekspercki zdobytą już w toku doświadczenia zawodowego wiedzę oraz umiejętności. W świecie biznesu to cenione, prestiżowe programy akredytowane przez międzynarodowe organizacje.

Kto może podjąć takie studia?

– Studia MBA przeznaczone są dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, menedżerów, dyrektorów spółek handlowych, czy członków organów zarządczych i nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ale też dla osób, które chciałyby pracować na tego typu stanowiskach. Warunkiem rekrutacji jest oczywiście ukończenie studiów wyższych i udokumentowanie doświadczenia zawodowego.

Rektor Collegium Humanum prof. dr. hab. Paweł Czarnecki

Czy ma znaczenie, na jakim kierunku zdobyliśmy wcześniej tytuł magistra lub licencjata?

– Nie. MBA to studia dla każdego, komu zależy na rozwoju umiejętności kierowniczych i rewizji spojrzenia na zarządzanie firmą lub organizacją. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy humanistami, czy umysłami ścisłymi, czy uprzednio skończyliśmy Zarządzanie, czy Historię Sztuki.

Takie właśnie studia oferuje Pana uczelnia, Collegium Humanum?

– Tak. Collegium Humanum oferuje je w wariancie EMBA – Executive Master of Business Administration (MBA) – skierowane do osób z co najmniej kilkuletnim już doświadczeniem na stanowisku kierowniczym. Realizujemy je w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii. Absolwent naszych studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru Ministerstwa Nauki i Edukacji oraz dyplom w języku angielskim z akredytacją ABS w Londynie. Collegium Humanum jest też członkiem Business Graduate Association (BGA) w Londynie, należącego do prestiżowej organizacji AMBA&BGA, akredytującej programy MBA.

Jak wyglądają są takie studia? I czego konkretnie uczą się słuchacze kierunku Executive MBA?

– Studia trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym, czyli zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Istnieje też możliwość studiowania online, z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Program obejmuje wybrane aspekty różnych dziedzin wiedzy, w tym prawa, zarządzania, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, PR i komunikacji, psychologii biznesu, coachingu… W każdym przypadku będą to zagadnienia przydatne ściśle z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem, uznane przez praktyków za kluczowe. Studia realizowane są zresztą głównie w oparciu o liczne case studies (ang. studium przypadku), czyli analizy prawdziwych sytuacji z praktyki menedżerskiej. Również kadra dydaktyczna to praktycy, uznani specjaliści w swoich dziedzinach, ludzie sukcesu. Wszystko to daje holistyczne, realistyczne spojrzenie na przywództwo w biznesie.

Co – oczywiście oprócz wiedzy i umiejętności – może dać posiadanie dyplomu EMBA?

– Ogromną przewagę konkurencyjną na rynku pracy, bo jest potwierdzeniem „wyszlifowania” kwalifikacji menedżerskich. Studiowanie z innymi osobami na podobnych stanowiskach pozwala też wymieniać się doświadczeniami, dyskutować, utworzyć bezcenną sieć kontaktów, relacji. Z punktu widzenia prawa – taki dyplom umożliwia zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, ale w czasie trwania studiów MBA można dodatkowo zdobyć też szereg innych, specjalistycznych uprawnień kierowniczych.

Na przykład jakich?

– Mamy moduły tematyczne przeznaczone dla menedżerów w administracji publicznej (Master of Public Administration, MPA) czy systemie ochrony zdrowia (MBA – Zarządzanie w ochronie zdrowia), MBA – Zarządzanie w Agrobiznesie, ale też związane z IT, bezpieczeństwem i inne. Niejednokrotnie to firmy – czy szerzej pracodawcy, bo, jak widać, część modułów dedykowana jest menedżerom w sektorze publicznym – opłacają studia MBA swoim najlepszym pracownikom, traktując je jako inwestycję w konkretne kompetencje.

Może to dotyczyć także branży petrochemicznej?

– Owszem. Oferujemy studia MBA z modułem tematycznym „Górnictwo i Energetyka”, który dedykowany jest menedżerom między innymi w przemyśle petrochemicznym. Oczywiście – w zależności od specyfiki pracy na danym stanowisku, dla części z nich bardziej przydatne mogą być inne moduły.Proszę powiedzieć coś więcej na temat kierunku MBA przeznaczonego dla branży górniczej i energetycznej. Czego uczą się jego słuchacze?

– Master of Business Administration (MBA) – Górnictwo i Energetyka to studia skierowane do menedżerów w sektorze wydobycia, przetwórstwa i eksploatacji paliw kopalnych, a także produkcji i dystrybucji energii ze źródeł niekonwencjonalnych. Kierunek daje zarówno znajomość nowoczesnych metod zarządzania, jak i wiedzę o pozyskiwaniu paliw kopalnych, metali szlachetnych, czy energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Słuchacze zapoznają się z wymaganiami prawnymi, normami i standardami międzynarodowymi, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo na każdym etapie wydobycia, przetwórstwa i produkcji. Absolwent posiada też kwalifikacje z dziedziny ekonomii w zarządzaniu organizacją z branży górnictwa i energetyki – np. rafinerią – czy umiejętność pozyskiwania środków finansowania ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o tym kierunku?

– Zapraszam na jego stronę internetową: www.gornictwomba.humanum.pl.

Załóżmy jednak, że dużemu pracodawcy z branży petrochemicznej potrzeba menedżerów o jeszcze bardziej specjalistycznych kompetencjach. Co wówczas?

– Dla większej grupy słuchaczy jesteśmy w stanie przygotować odpowiednio sprofilowany kierunek, w którego programie znajdą się wszystkie konieczne obszary wiedzy oraz dodatkowe uprawnienia zawodowe.

A czy oprócz studiów EMBA oraz MBA o różnych profilach tematycznych, macie Państwo w ofercie jeszcze inne podyplomowe studia menedżerskie?

– Tak, oferujemy jeszcze studia DBA, Doctor of Business Administration oraz Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Prawo w biznesie. Te kierunki są skierowane do najbardziej doświadczonych menedżerów i liderów w biznesie. Dodam, że studia DBA oferujemy jako jedna z dwóch instytucji w Polsce, a i kierunek LL.M też jest dostępny jedynie w pojedynczych ośrodkach w kraju.

Collegium Humanum wytycza też drogi w innych obszarach – jako jedyna polska uczelnia posiadacie filię w… Azji.

– Tak, to prawda, mamy filię z uzbeckim Andiżanie! Oprócz tego działają też dwie Filie Collegium Humanum w Czechach i jedna na Słowacji, a w Polsce – w Poznaniu i Rzeszowie. Ale nie zapominamy o Mazowszu (śmiech).

Niedawno uczelnia otrzymała odznaczenie od marszałka województwa mazowieckiego.

– Konkretnie Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” przyznany za zaangażowanie w sprawy regionu i zasługi dla jego rozwoju. To dla nas ogromny zaszczyt.

Pozostaje nam więc zaprosić na studia MBA w Płocku. Dziękuję za rozmowę.

Więcej o kierunku Executive Master of Business Administration (MBA):
emba-warszawa.pl
plock@humanum.pl
tel.: 796 250 490

artykuł promowany

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU