SLD domaga się wyjaśnień w sprawie Modlina

REKLAMA

Klub Radnych SLD Sejmiku Województwa Mazowieckiego wnioskował podczas poniedziałkowej Sesji o rozszerzenie porządku obrad Sejmiku i dodanie  wniosku o powołanie komisji doraźnej ds. wyjaśnienia sytuacji na lotnisku w Modlinie. Wniosek przepadł – za było 19 radnych, przeciw 26.

Według SLD, koalicja PO-PSL uchyla się od wyjaśnienia, kto odpowiada za powstałe przy budowie pasa startowego na lotnisku w Modlinie nieprawidłowości. Województwo Mazowieckie jest w 30% udziałowcem portu lotniczego w Modlinie, a na unieruchomieniu lotniska traci 60 tys. zł dziennie.

PowiązaneTematy

„Liczyliśmy na to, że większość Radnych poprze nasz wniosek i będą zainteresowani przeanalizowaniem realizacji inwestycji za blisko 370 mln zł. Niestety! Niestety, koalicyjna większość uznała, że nie jest zainteresowana wyjaśnieniem jednego z największych skandali inwestycyjnych Mazowsza.” – Grzegorz Pietruczuk, Przewodniczący Klubu Radnych SLD Sejmiku

Klub Radnych SLD Sejmiku Województwa Mazowieckiego od 24 grudnia ubiegłego roku domaga się wyjaśnienia zaistniałej sytuacji na lotnisku w Modlinie. Radni SLD złożyli w tej sprawie interpelacje do Marszałka Adama Struzika, domagali się także wyjaśnień na Sesji, która odbyła się 31 grudnia 2012 r. Jak informuje Anna-Maria Żukowska, rzeczniczka prasowa SLD Mazowsze, nie ma do tej pory odpowiedzi od Zarządu Województwa.

Radni SLD postulowali o komisję, której zakresem miało być dokonanie analizy całego procesu inwestycyjnego lotniska w Modlinie w kontekście nieprawidłowości w wykonaniu i wyposażeniu obiektu, czego skutkiem jest czasowe ograniczenie funkcjonowania lotniska na podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie – w zakresie jakim służą samorządowi województwa mazowieckiego uprawnienia udziałowca spółki prawa handlowego: „Port Lotniczy Modlin” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, a także przygotowanie sprawozdania z prac Komisji oraz przedstawienie go Sejmikowi oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

Klub Radnych SLD, pomimo niekorzystnego wyniku głosowania, będzie domagał się upublicznienia ekspertyz i wyjaśnienia całej sytuacji, ponieważ – według nich – informacje przekazane przez Zarząd Portu Lotniczego są niewystarczające.