Sąd zaprasza: Rozwiąż problem bez sporów

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zamiast spory rozwiązywać rozprawami, zachęcają, by rozważyć mediacje. Wszyscy zainteresowani poznaniem mediacji mogą przyjść do sądu i porozmawiać z profesjonalistą, pobrać ulotkę i złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. 

W Polsce od 2008 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Obchody tego wydarzenia zainicjowało Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów.

W 2017 roku 19. Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na października. Obchodzony on jest w ramach Tygodnia Mediacji od 16 do 20 października. W tym okresie w siedzibach sądów w Płocku, Sierpcu, Gostyninie, Mławie, Ciechanowie, Płońsku, Sochaczewie i Żyrardowie sędziowie, kuratorzy, asystenci sędziów i mediatorzy będą pełnić w określonym czasie dyżury. Wszyscy zainteresowani poznaniem mediacji mogą przyjść do sądu i porozmawiać z profesjonalistą, pobrać ulotkę, złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Informacje o dyżurach będą zamieszczone na stronie internetowej każdego sądu rejonowego.

– Obszerne informacje o instytucji mediacji w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich znajdziecie Państwo na stronie  internetowej Sądu Okręgowego w Płocku plock.so.gov.pl w zakładce mediacje – tłumaczy koordynator ds. mediacji SSO Halina Mieszkowicz.

Jak można prowadzić mediacje?

Mediacje można prowadzić we wszystkich kategoriach spraw (cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze, ze stosunku pracy, dotyczące nieletnich), gdzie dochodzi, najczęściej między osobami fizycznymi, do konfliktu, sporu, popełnienia przestępstwa, wykroczenia, nie dających się rozwiązać przez same strony takich sytuacji. Strony zwracają się wówczas do sądu z pozwami cywilnymi bądź poprzez prokuratora czy samodzielnie kierując akt oskarżenia. Postępowania sądowe prowadzone są według określonych, często uciążliwych dla stron reguł; mogą się toczyć na wielu terminach rozpraw, zaś emocje temu towarzyszące często powodują swoiste zacietrzewienie stron w dążeniu do udowodnienia swojej racji, co powoduje wnioski o przesłuchania świadków, powoływanie biegłych różnych specjalności.

– Można tego wszystkiego uniknąć, właśnie poprzez mediację. O skierowanie sprawy do mediacji może wnosić każda strona już po powzięciu informacji, że sprawa znalazła się w sądzie (np. po otrzymaniu odpisu pozwu, aktu oskarżenia). Podjęcie takiej decyzji wymaga odwagi, mądrości, zauważenia racjonalnej korzyści, jakiej można się spodziewać przez załatwienie sprawy szybko, przy czynnym udziale stron w wypracowaniu porozumienia, bez ponoszenia niebagatelnych kosztów postępowania sądowego – informuje Halina Mieszkowicz.

Mediacja sądowa wynika ze skierowania, na zgodny wniosek stron, przez sąd, do którego wpłynęła sprawa. Postanowienie o skierowaniu do postępowania mediacyjnego może zostać wydane na każdym etapie sprawy – do uprawomocnienia się orzeczenia. Mediacja może trwać do trzech miesięcy, z możliwością jej przedłużenia. Prowadzi ją mediator, bez udziału sędziego, poza sądem. Mediator uzgadnia ze stronami miejsce, termin, sposób prowadzenia spotkania. Mediator wspiera strony w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, może też na wniosek stron, wskazać im sposoby rozwiązania sporu, które jednakże nie są dla stron wiążące.

Harmonogram działań

Wystawa prac plastycznych nt. mediacji przygotowana przez uczniów Prywatnego Gimnazjum i Liceum Plastycznego w Płocku – w siedzibie Sądu Okręgowego w Płocku; od 16 do 31 października 2017 r. Wystawa będzie pokłosiem spotkań młodzieży w siedzibie Sądu Rejonowego w Płocku na rozprawach 9 i 10 października i dyskusji nt. mediacji z udziałem mediatora i sędziów.

Udział sędziów w audycjach radiowych w Płocku nt. mediacji w poszczególnych kategoriach spraw:

 • Sędziowie Sądu Rejonowego w Płocku:
  – Magdalena Bereszczyńska – w sprawie podziału majątku,
  – Małgorzata Komorkowska – w sprawach karnych,
  – Izabela Czerkawska – w sprawach gospodarczych,
  – Katarzyna Mieszkowicz – w sprawach pracowniczych
 • Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku:
  – Agnieszka Bilkiewicz – w sprawach rozwodowych.

Dyżury w siedzibach sądów:

 • Sąd Okręgowy w Płocku: 16.10.2017 r. w godz. 15 – 18 – Mediator Urszula Minakowska,
 • Sąd Rejonowy w Sochaczewie: 16.10.2017 r. w godz. 16 – 18, 17 i 18.10.2017 r. w godz. 9 – 11, 19.10.2017 r. w godz. 13 – 14; Mediatorzy: Krzysztof Kosiorek, Małgorzata Walisiewicz, Ewa Leszczyńska.
 • Sąd Rejonowy w Żyrardowie: 17 i 20.10.2017 r. w godz. 10 – 12 Asystenci sędziów: Monika Czesuła i Aneta Baranowska, w dniach: 16,18,19.10.2017 r. w godz. 10 – 12 Mediator: Barbara Puławska
 • Sąd Rejonowy w Płocku: 20.10.2017 r. w siedzibach wydziałów:
  –  karnego ( Pl. Narutowicza 6), – rodzinnego i nieletnich (ul. Piekarska 11),
  – cywilnego ( ul. Kilińskiego 10 b),- pracy i ubezpieczeń społecznych ( ul. Tumska 4b). Sędziowie: Justyna Wawrzyńczak, Ewa Zajdler- Ochocka, Anna Nowak, Agata Chybicka- Koeppe, Maria Bereszczyńska, Katarzyna Mieszkowicz; Asystenci sędziów: Agnieszka Popielarska, Adam Kłosiński, Agata Kosmal, Anna Sporczyk; Mediator: Ewa Bernatowicz.
 • Sąd Rejonowy w Ciechanowie: 16-20.10.2017 r. w godz. 9-15 Sędziowie i mediatorzy.

Dyżury zaplanowane zostały w siedzibach pozostałych Sądów Rejonowych w Gostyninie, Mławie, Płońsku i Sierpcu w dniach 16-20 października 2017 r. w godzinach: 9-15 (szczegółowe informacje na stronach internetowych sądów).

Spotkania sędziów:

 • 16.10. –  w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku z dzielnicowymi i policjantami prowadzącymi dochodzenia – SSO Halina Mieszkowicz
 • 17.10. – w Areszcie Śledczym w Płocku ze skazanymi i wychowawcami – SSO Halina Mieszkowicz
  – SSR w Sierpcu Mariusz Dąbrowski – w Komendzie Powiatowej Policji w  Sierpcu.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji