REKLAMA

Są fundusze na przewozy autobusowe w regionie

REKLAMA

Trwa nabór wniosków o objęcie w 2021 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki czeka na wnioski do wtorku.

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2021 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nabór wniosków prowadzony będzie do 24 listopada 2020 roku.

Na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2021 jest przeznaczonych ponad 64 mln zł.

– Dopłacie podlegają linie komunikacyjne, niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po 18 lipca 2019 r. – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W 2021 r. dopłata będzie udzielana wyłącznie do przewozów wykonywanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 30a ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, do 31 grudnia 2021 r. dopłata została ustalona na kwotę nie wyższą niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest:  • sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc.;
  • zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, po uzyskaniu zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Przewozy autobusowe realizowane w ramach komunikacji miejskiej nie podlegają dopłacie ze środków funduszu.

Składanie wniosku

Wnioski można składać osobiście lub pocztą w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (wejście „F”, od al. Solidarności), codziennie, w godzinach 08:00 – 16:00.

Dokumenty można również przesłać elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka. W związku z sytuacją epidemiczną zaleca się składanie wniosków o objęcie dopłatą za pośrednictwem platformy ePUAP.

Niezależnie od formy złożenia wniosku, należy dodatkowo przekazać wniosek w wersji edytowalnej na adres e-mail: poszako@mazowieckie.pl.

24 listopada 2020 r. jest terminem ostatecznego wpływu wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Termin zostanie uznany za dotrzymany, jeżeli wniosek wpłynie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie najpóźniej w dniu 24 listopada 2020 r.

W Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakładce: Programy → Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące pozyskania środków z Funduszu oraz aktualne wzory dokumentów.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA


  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU