Ratownicy przestrzegają przed zwolnieniami z WF-u

REKLAMA

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), podjęło inicjatywę, która ma na celu uświadomienie płockim gimnazjalistom konieczności regularnej aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania się.

Spotkania w ramach projektu „Stop zwolnieniom z WF-u” odbędą się we wszystkich gimnazjach w Płocku. Zajęcia podzielono na dwie części: założenia, dotyczące aktywności fizycznej oraz zasad zdrowego odżywiania.

PowiązaneTematy

W oparciu o dane statystyczne, dotyczące aktywności fizycznej młodzieży w Polsce, nasuwa się wniosek, że istnieje duża potrzeba przeprowadzenia takiej inicjatywy. Trzeba mieć świadomość, że nie wyrobienie w odpowiednim czasie pozytywnych nawyków, dotyczących aktywności fizycznej oraz zdrowego sposobu odżywiania, może w przyszłości wpłynąć na zdrowie i niezadowolenie z życia całego społeczeństwa.

Realizację projektu WOPR zaplanował na kwiecień br.

Inicjatywę zorganizowaną przez płocki WOPR honorowym patronatem objął Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat. Sponsorem akcji płockiego WOPR jest PKN Orlen, a partnerem projektu został Płocki Park Przemysłowo Technologiczny. PetroNews jest patronem medialnym akcji.

Kalendarz spotkań WOPR w płockich gimnazjach:
27 kwietnia, godzina 8.55 – Gimnazjum nr 5
28 kwietnia, godzina 8.55 – Gimnazjum nr 1
29 kwietnia, godzina 8.45 – Gimnazjum nr 2
29 kwietnia, godzina 10.55 – Gimnazjum nr 14
30 kwietnia, godzina 8.55 – Gimnazjum nr 4.