REKLAMA

Przetarg na Centralny Park Rekreacji unieważniony. Po raz czwarty

REKLAMA

W maju Urząd Miasta Płocka ogłosił przetarg na zaprojektowanie Centralnego Parku Rekreacji. Pierwszy przetarg. Teraz mamy za sobą już czwarty, który ponownie został unieważniony. A chodzi jedynie o połączenie ze sobą już istniejących placów zabaw…

Projekt zakłada powstanie Centralnego Parku Rekreacji pomiędzy ulicami Kobylińskiego-Dobrzyńska-Prezydenta Mościckiego-Miodowa w Płocku. Ma być połączeniem już istniejących miejsc rekreacyjnych, m.in. placów zabaw pomiędzy ul. Bartniczą i Słodową, przy ul. Gałczyńskiego, Miodowej czy Jaśminowej.

PowiązaneTematy

Przede wszystkim chodzi o powstanie połączeń komunikacyjnych na tym terenie, pieszych i rowerowych. Centralny Park Rekreacji ma obejmować także park osiedlowy, place zabaw i publiczne tereny zieleni, urządzenia sportowe i małą architekturę. Wykonawca, oprócz opracowania koncepcji, będzie musiał również uzyskać właściwe decyzje administracyjne.

W projekcie ma znaleźć się adaptacja lub modernizacja istniejących terenów i urządzeń sportowych, terenów i urządzeń rekreacyjnych, urządzonych placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Zmodernizowane mają zostać również ciągi piesze, rowerowe i tereny zieleni parkowej, a także urządzenia do wypoczynku czynnego i biernego (gry terenowe).

Plan ma uwzględniać teren piknikowy, nowe place zabaw i modernizację istniejących, boisko sportowe, mini trasy zjazdowe z wykorzystaniem istniejącego ukształtowania terenu objętego projektowaniem, siłownie zewnętrzne oraz inne elementy zagospodarowania przedstawione w koncepcji. Muszą się tam również znaleźć istniejące boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 17, które mogą funkcjonować i uzupełniać ofertę parku.

Urząd miasta nie przewiduje natomiast w ramach zagospodarowania terenu zaprojektowania fontann, mini golfa i skateparku.

To jednak na razie tylko plany. Do majowego przetargu nie przystąpiła żadna firma. Kolejny skusił jedną, która zaproponowała zbyt wysoką cenę, około 300 tys. zł (ratusz zabezpieczył na ten cel tylko 150 tys. zł). Przy trzecim przetargu ta sama firma zaproponowała niższą cenę, ale i ta była dla ratusza zbyt wysoka.

7 sierpnia urząd miasta ogłosił, że do 31 lipca w czwartym przetargu nie zgłosiła się żadna firma.

Teren piknikowy, nowe place zabaw, mini trasy zjazdowe… Powstaje koncepcja Centralnego Parku Rekreacji