Poznaj świat biznesu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Przed nami 13. edycja największego festiwalu biznesu w Polsce. W tym roku na przełomie marca i kwietnia będzie można zobaczyć i posłuchać ponad 300 prelegentów na darmowych wykładach w 19 miastach Polski, w tym także w Płocku!

Już 30 marca, między godziną 12 a 17, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej przy ulicy Łukasiewicza 17 odbędzie się festiwal BOSS, jedno z największych wydarzeń biznesowo-edukacyjnych w naszym kraju. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Forum Business Center Club. Celem projektu jest zainspirowanie i zmotywowanie do działania młodych, ambitnych ludzi, którzy chcieliby założyć własny biznes.

Podczas tegorocznego Festiwalu BOSS w Płocku wystąpią:

artur_krawczykArtur Krawczyk – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku ekonomia oraz studiów podyplomowych: IT w biznesie (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie), Bezpieczeństwo Informacji (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie). Posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług: medycznych (na stanowiskach menedżerskich), finansowych (Citibank Handlowy) oraz w organach administracji publicznej (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Grupa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). W czerwcu 2012 roku powołany na funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Medica Sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Od maja 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu CM Medica Sp. z o.o. Jako Prezes nadzoruje działalność Pionu Medycznego, Pionu Administracji (Biura Zarządu, Zespołu ds. Kadr, Biura Rozwoju i PR) oraz poszczególnych komórek organizacyjnych. Od listopada 2014 roku Prezes Zarządu PROF-MED Sp. z o.o. – Centrum Medycznego przy ANWIL S.A. we Włocławku. Następnie w kwietniu 2015 roku powołany na funkcję Prezesa Zarządu Rezo-Medica Sp. z o.o., spółki należącej – podobnie jak CM Medica Sp. z o.o. oraz PROF-MED Sp. z o.o. – do Grupy Kapitałowej PZU, jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Pan Artur Krawczyk obecnie pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej SU „Krystynka” Sp. z o.o.

krzysztof_obstKrzysztof Obst – absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, obecnie student pierwszego roku studiów drugiego stopnia. Od maja 2015 Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, w Samorządzie już 3 kadencję. Wcześniej przez kilka lat związany z ZHP, pełnił funkcję drużynowego 20 SGDW „Kasjopeja” przez rok.

katarzyna_krolikowskaKatarzyna Królikowska – tyflopedagog, rehabilitant wzroku, instruktor orientacji przestrzennej. Od 20 lat pracuje w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku, jest właścicielką firmy Veni.Vidi- terapia i rehabilitacja wzroku. Współpracuje z płockimi uczelniami wyższymi. Jest również mediatorem sądowym wpisanym na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Płocku, od 10 lat zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów i propagowaniem idei sprawiedliwości naprawczej. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji cywilnych i karnych. Prowadze również szkolenia z tego zakresu oraz trening umiejętności zawodowych na kierunku pedagogika sądowa z mediacją w PWSZ w Płocku.

magdalena_muckaMagdalena Mućka – psycholog, doradca zawodowy, trener warsztatu umiejętności społecznych. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Warsztat trenerski doskonaliła w Szkole Trenerów. Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii. Od 8 lat pracuje w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia z zakresu podejmowania decyzji zawodowych i skutecznego radzenia sobie na rynku pracy, a także zajmuje się diagnozą predyspozycji zawodowych klienta z zastosowaniem standaryzowanych metod psychologicznych.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji