Bielsk

Wójt Gminy Józef Jerzy Rozkosz
09-230 Bielsk, pl. Wolności 3a
tel.: +48 (24) 261-55-05
e-mial: ugbielsk@poczta.onet.pl
http://ugbielsk.bip.org.pl

Gmina o powierzchni 125,5 km2, liczbie mieszkańców - 8935, położona na skrzyżowaniu 5 ważnych szlaków handlowych.

Pierwsze pisane wzmianki o Bielsku pochodzą z XI wieku. Przywilej miejski otrzymuje w 1373 r. (Siemowit III) - potwierdzenie nadania w roku 1424. Do XVI wieku nazywana "Bielsko". W 1869 r. miasteczko traci prawa miejskie w wyniku dekretu carskiego (restrykcje po powstaniu styczniowym).

WARTO ZWIEDZIĆ:

  • kościoły w Bielsku (1911 r.), Ciachcinie (1884 r.), Zagrobie (1922 r.).
  • dwory w Goślicach (XVIII w.) i Zągotach (XIX w.).

Ostatnie Wiadomości

1 2 3 34