Płocka firma zwiększa swoją moc. I to dosłownie

REKLAMA

​PKN Orlen niebawem doda do krajowego systemu energetycznego kolejne 600 MW mocy. W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku przeprowadzono najważniejszy proces technologiczny bloku gazowo-parowego, określany jako „First Fire”. Było to pierwsze uruchomienie i wprowadzenie turbiny na nominalne obroty.

Obiekt jest największą elektrociepłownią gazowo-parową w Polsce o mocy elektrycznej blisko 600 MWe i cieplnej 520 MWt. Dzięki tej inwestycji, do bilansu energetycznego kraju koncern wniesie dodatkowe 600 MW mocy. Wcześniej, w czerwcu tego roku, została zakończona inwestycja Bloku CCGT we Włocławku o mocy 463 MWe.

PowiązaneTematy

Po oddaniu do użytku bloku w Płocku, PKN Orlen będzie produkował około 7 TWh, co będzie stanowiło ok. 4,5 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce. Planowany budżet inwestycji w bloki gazowo-parowe we Włocławku i w Płocku wynosi ok. 3,2 mld zł.

Płocki blok będzie zużywał ok. 0,8 mld m3 gazu rocznie, co odpowiada 0,4% całkowitego zużycia tego surowca w kraju. Wprowadzenie go do eksploatacji sprawi, iż Grupa ORLEN stanie się największym konsumentem gazu w Polsce na poziomie 2,5 mld m3. Kluczową kwestią dla tego typu inwestycji jest paliwo, którym jest gaz ziemny. Dzięki zawartemu we wrześniu 2016 r. kontraktowi z PGNiG, Grupa ORLEN w pełni zabezpieczyła potrzeby w zakresie dostaw paliwa do 2021 r.

– Praca bloku będzie oparta o najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska (BAT- Best available technology), jak również najnowocześniejszą i najsprawniejszą tego typu na świecie turbinę gazową typu „H”, która będzie spalała gaz w wysokiej temperaturze przy bardzo niskich emisjach do otoczenia – informuje PKN Orlen.

Blok będzie wytwarzał w jednym procesie technologicznym ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną, czyli kogeneracji, uważanej za najnowocześniejszą technologię opartą o gaz ziemny, czyli surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji CO2. Jednostka w Płocku, jak i już uruchomiona we Włocławku, cechują się wysoką sprawnością, niskim wpływem na środowisko oraz wysokim stopniem wykorzystania w ciągu roku. Wolumen energii elektrycznej, jaki zostanie wytworzony w Płocku, w wielkości 3 TWh, zostanie skierowany do sprzedaży zewnętrznej na rynku krajowym. Wytworzona para będzie natomiast w całości konsumowana przez aktywa produkcyjne Grupy ORLEN oraz lokalnych odbiorców.

Kontrakt na blok gazowo-parowy w Płocku, którego prace budowlane rozpoczęto w 2015 roku, koncern zawarł z konsorcjum Siemens. Równocześnie z podpisaniem umowy na budowę, PKN Orlen podpisał umowę na serwis głównych urządzeń bloku, która będzie obowiązywać około 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji elektrociepłowni.