Płock z dziury komunikacyjnej ma stać się centrum dla regionu

REKLAMA

Podczas wizyty wicepremiera Jarosława Gowina i marszałka senatu Adama Bielana w Płocku, jednym z punktów był rejs po Wiśle. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, bowiem tematem spotkania była komunikacja i transport.

21 marca Żegluga Płocka gościła na pokładzie Marianny wicepremiera Jarosława Gowina oraz marszałka senatu Adama Bielana. Politycy przyjechali do Płocka, by uczestniczyć w Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Zawodowych, 20-leciu PWSZ w Płocku, a także aby opowiedzieć o likwidacji problemów komunikacyjnych Płocka.

Jarosław Gowin: PWSZ w Płocku ma 20 lat i… tyle wystarczy

PowiązaneTematy

Płock dobrze skomunikowany

Pierwszy etap spotkania odbył się pod pokładem statku, który w tym czasie wypływał na szerokie wody Wisły.

– Płock dzisiaj jest jednym z najsłabiej skomunikowanych miast w Polsce. To ma szansę się zmienić, dzięki dwóm ważnym inicjatywom – zaznaczył marszałek senatu Adam Bielan.

Pierwszą wymienioną przez marszałka inwestycją był Centralny Port Komunikacyjny. Adam Bielan podkreślił, że CPK nie będzie zwykłym dużym lotniskiem, ale największym portem lotniczym w Europie Środkowo-Wschodniej, który będzie już w pierwszym etapie mógł obsługiwać od 30 do 50 milionów pasażerów. Będzie to znaczący wzrost możliwości w stosunku do lotniska na Okęciu w Warszawie, które już w tym roku powinno przekroczyć dozwolony maksymalny ruch, wynoszący 20 milionów pasażerów.

Jednak, co najbardziej istotne dla płocczan, to wraz z CPK ma powstać obsługująca go infrastruktura kolejowa. W sumie 1300 km torów razem z już istniejącymi, zmodernizowanymi torami kolejowymi, ma zapewnić wygodną i szybką komunikację. Już w maju rząd ma przyjąć rozporządzenie o nowej sieci kolejowej, znajdzie się tam również zapis o trasie wiodącej przez Płock.

– Z Płocka do największego lotniska w tej części Europy będziemy jechać 25 minut, a przesiadając się w CPK, bo CPK będzie jednocześnie największym dworcem kolejowym w Polsce, łącznie z przesiadką podróż do stolicy będzie trwała nie więcej, niż 45 minut – wyjaśniał Adam Bielan.

Planowane zakończenie budowy CPK przypada na rok 2028. Nowe linie kolejowe mają być zrealizowane jeszcze przed zakończeniem tej inwestycji. Trasa, na której będzie leżał Płock, ma przebiegać przez Włocławek oraz Bydgoszcz, a dalej biec w kierunku Koszalina i Kołobrzegu.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, do 2027 roku czas przejazdu pociągiem z Płocka ma wynieść:

  • do CPK – 25 min,
  • do Warszawy – 45 min,
  • do Łodzi – 52 min,
  • do Torunia – 45 min,
  • do Bydgoszczy – 1 godz. 15 min,
  • do Gdańska – 2 godz. 15 min,
  • do Krakowa – 1 godz. 55 min,
  • do Katowic – 1 godz. 55 min.

Kolejną strategiczną z punktu widzenia Płocka inwestycją obecnego rządu, o której opowiadał polityk, jest przywrócenie żeglowności na Wiśle, na odcinku od Warszawy do Gdańska. Wiele osób zapewne nie ma świadomości tego, że przez Płock przebiega trasa o znaczeniu międzynarodowym, a mowa tu o drodze wodnej E40.

Droga wodna E40 łączy Morze Czarne z Bałtykiem, jej początek znajduje się w Odessie na Ukrainie, a koniec w Polsce w Gdańsku, po drodze przebiega jeszcze przez Białoruś.

– W tej chwili Port Gdański Spółka Akcyjna przygotowuje plan użeglownienia Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy. Jeszcze jadąc na spotkanie z państwem, rozmawiałem z wiceministrem żeglugi śródlądowej i gospodarki morskiej Grzegorzem Witkowskim, który zapewnił mnie, że w tym planie Płock odegra kluczową rolę. Jak wiemy, rozpoczynają się prace do budowy nowego stopnia wodnego pod Włocławkiem, to również będzie bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia użeglownienia Wisły aż do Warszawy. Zrobimy wszystko, żeby Płock był kolejny na tej mapie dużych inwestycji, jeśli chodzi o żeglugę śródlądową – zapewniał marszałek senatu Adam Bielan.

Polityk powiedział, że planem jest uczynienie z Płocka ważnego portu multimodalnego, w którym krzyżować będą się droga kolejowa do CPK i międzynarodowa trasa żeglugi śródlądowej.

Marszałek senatu zapewnił, że rząd będzie w stanie sfinansować obydwie omówione inwestycje. Podstawę do tego obecny rząd miał już zbudować, poprzez dotychczasowe sukcesy przy uszczelnieniu systemu podatkowego oraz dbaniu o zachowanie szybkiego tempa rozwoju gospodarczego.

Wielkie inwestycje niezbędne do realizacji programów społecznych

W dalszej części spotkania głos zabrał wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin. Zwrócił on uwagę na fakt, że programy społeczne, a dokładnie ich finansowanie, nierozerwalnie związane są ze wzrostem gospodarczym kraju. Żeby zachować go na odpowiednim poziomie, potrzebne są duże inwestycje.

– W tych ostatnich trzech latach Polska zdecydowała się na niezwykle ambitne programy społeczne, przede wszystkim programy wspierania młodych rodzin wychowujących dzieci. Te programy dalekosiężnie muszą być uzupełniane o wielkie przedsięwzięcia prorozwojowe, tak, żeby tempo rozwoju gospodarczego pozwalało na przyszłe finansowanie programów społecznych – wyjaśniał premier Jarosław Gowin.

Podstawą do rozsądnej i zrównoważonej polityki społecznej, zgodnie z założeniem przedstawionym przez Jarosława Gowina, są konsumpcja oraz inwestycje. Wicepremier zauważył, że to ten drugi element wymaga szczególnie poważnych działań ze strony rządu, między innymi takich jak realizacja CPK i dróg wodnych.

Polityk zwrócił uwagę również, że bardzo ważnym elementem składającym się na sukces gospodarczy Polski i regionu jest efektywne reprezentowanie kraju w instytucjach Unii Europejskiej. Z tego powodu liderem listy w okręgu mazowieckim został Adam Bielan.

Obecny marszałek senatu ma już duże doświadczenie działania w instytucjach unijnych. Adam Bielan był bowiem 10 lat posłem do Parlamentu Europejskiego (2004–2014) a w latach 2007–2009 również wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Warto dodać, że konferencja z udziałem wicepremiera oraz marszałka senatu była okazją do pierwszego, inauguracyjnego rejsu Żeglugi Płockiej w tym roku. Politycy po zakończeniu części oficjalnej wyszli na pokład Marianny i mieli okazję porozmawiać z pozostałymi uczestnikami konferencji.

Płoccy wodniacy przybliżyli Jarosławowi Gowinowi i Adamowi Bielanowi historię i obecną sytuację Płocka oraz Wisły. Goście mieli też okazję obejrzeć Płock z perspektywy międzynarodowej drogi wodnej E40, o której wcześniej opowiadali.