Płocczanie wybrali zwycięzców Budżetu Obywatelskiego

REKLAMA

14 kwietnia zakończyło się głosowanie mieszkańców Płocka na najlepszy projekt budżetu obywatelskiego. Ratusz przeznaczy na jego realizację 3 mln złotych. Podczas głosowania oddano 7042 głosy. Sprawdźcie, kto zwyciężył.

W głosowaniu mógł wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec naszego miasta. Głosować można było tylko raz, na nie więcej niż trzy wybrane projekty. Ten etap potrwał od 8 do 14 kwietnia. Oddano 7042 głosy, z czego 6828 ważnych.

PowiązaneTematy

Ponieważ Budżet Obywatelski Płocka 2013 wynosi trzy mln zł – do realizacji zostanie w tym roku skierowanych pięć pierwszych przedsięwzięć. Według szacunków ich autorów będą one kosztować łącznie nieco ponad dwa mln zł. Na realizację szóstego projektu – parku na Podolszycach Południe brakuje kilkuset tysięcy zł.

Jest jednak szansa, że i on powstanie. Wszystko zależy od tego, jakie kwoty realizacji pierwszych pięciu projektów zostaną uzyskane w wyniku przetargów na wybór wykonawców poszczególnych przedsięwzięć. Jeśli kwoty te będą niskie – pierwszy Budżet Obywatelski Płocka skończy się zrealizowaniem sześciu pomysłów, łącznie z terenem zielonym na Podolszycach Południe.

Zwycięskie projekty:

Stop tirom w Płocku (2685 głosów)

Idea projektu sprowadza się do innego niż obecnie zorganizowania ruchu ciężkich pojazdów na terenie Płocka i stworzenia „biura przepustek”, które wydając kierowcy zezwolenie na wjazd na teren miasta weryfikowałoby jego prawo do poruszania się po Płocku. Podobny system skutecznie został wprowadzony w życie w Warszawie. Koszt organizacji takiego biura przepustek dla tirów sięgnie – zdaniem autora -m 200 tys. zł. Urząd Miasta przyjął ten kosztorys.
Projekt złożony przez Inez i Piotra Gryszpanowicza.

Budowa Przystani Miejskiej (2308 głosów)

Pomysł zakłada budowę Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznej przystani Dworzec Wodny „Płock”, który w 2012 roku spłonął w Warszawie. Odbudowana przystań ma służyć obsłudze ruchu pasażerskiego na Wiśle. Autorzy pomysłu podkreślają jednak, że celem projektu będzie także przywrócenie miastu ważnego historycznego obiektu, „który jest głęboko wpisany w pamięć i świadomość wielu płocczan i mocno związany z wizerunkiem Płocka”. Będzie on także zainicjowaniem działań w kierunku rozpoczęcia szeroko pojętej rewitalizacji nadbrzeża wiślanego. Koszt realizacji tej odbudowy autorzy oszacowali na 1,43 mln zł.
Propozycja Pawła Śliwińskiego, Krzysztofa Wiśniewskiego, Wojciecha Rytttera, Pawła Mieszkowicza, Stanisława Fidelisa, Stanisława Podgórskiego oraz Edwarda Rytera.

Wyposażenie i remont sali do zajęć integracji sensorycznej (2216 głosów)

Miałaby ona funkcjonować przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Jasnej. Służyłaby pomocą dzieciom, które wymagają takich zajęć. Autorzy wycenili koszt realizacji na 30 tys. zł, Urząd Miasta uznał ten kosztorys za realny do zrealizowania.
Pomysł Magdaleny Regulińskiej i Anny Ciulińskiej

Moja wymarzona szkoła (2183 głosy)

Pomysł to propozycja wybudowania na terenie szkoły pomocy, będących ciekawym pomysłem na łatwiejsze przyswajanie sobie wiedzy z zakresu matematyki, chemii, fizyki, geografii, historii, języka polskiego oraz zajęć artystycznych. Zajęłyby one plac po starym boisku i np. w przypadku matematyki byłby to: bryły o wielkości metra z zapisanymi na nich wzorami objętości i pól powierzchni oraz duża tablica – ściąga z potęgami. Koszt projektu autorzy obliczyli na 167 tys. zł. Urząd Miasta przyjąć, że tyle powinien on wynieść.
Pomysł Patrycji Stasiak z uczniami kl. 2A gimnazjum nr 5

Rewitalizacja ostatniej barki „Sandomierka” (1416 głosów)

Pomysł zakłada odnowę historycznej barki, która dotychczas służyła w Płocku za bazę Płockiego Rejonowego WOPR. Po odbudowie barka mogłaby służyć jako obiekt do zwiedzania, mogłaby pozostać obiektem wpisującym się w krajobraz płockiego, historycznego nadbrzeża. Autor projektu wycenił jego realizację na 220 tys. zł. Urząd Miasta przyjął, że jest ona realna.
Pomysł Piotra Lisockiego.

Park i skwer na osiedlu Podolszyce Południe (Projekt rezerwowy, zrealizowany jeśli wystarczy środków – 1312 głosów)

Pomysł zakłada budowę parku na Podolszycach Południe na terenie między pasażem Paderewskiego, a al. Jana Pawła II. Dodatkowa propozycją płocczanina jest urządzenie zielonego skweru również w rejonie ul. Wiśniewskiego. – Chcąc stworzyć Płock przyjazny mieszkańcom warto tworzyć miejsca rekreacji. Park (skwer) wpisuje się w taką rolę szczególnie na osiedlu, które coraz mocniej obrasta w bloki – napisał w uzasadnieniu projektu Adam Skowyrski. Autor szacuje koszt tego przedsięwzięcia na 400 tys. zł, Urząd Miasta wycenia je na 1,2 mln zł.
Propozycja Adama Skowyrskiego.

Płocczanie nadesłali 77 wniosków, z których formalno-prawne wymagania spełniło 59. Następnie te propozycje rozpatrywali członkowie zespołu ds. budżetu obywatelskiego. Wybrano 10 najlepszych projektów. Płocczanie zadecydowali, który z nich zostanie zrealizowany.

– Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w życie swojego miasta, zainteresowali się Budżetem Obywatelskim Płocka, zgłosili swoje projekty i w ostatnim tygodniu wzięli udział w głosowaniu – powiedział na konferencji prasowej podsumowującej wyniki głosowania prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Miasto budują jego mieszkańcy, zarówno dorośli, jak i ci najmłodsi. Dzięki takim inicjatywom, jak budżet obywatelski i oddanie władzy mieszkańcom, miasto rozwija się szybciej i staje się piękniejsze.

Wszystkie zakwalifikowane projekty zostaną skierowane teraz do zrealizowania przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta.