Plac Narutowicza do zmiany. Będzie 11-metrowa kolumna?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Płock chce zmienić plac Narutowicza. Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu. Jakie warunki musi spełniać projekt?

Na wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie Urząd Miasta Płock czeka do 20 listopada 2017 roku. Konkurs ma na celu “uzyskanie spójnej w wyrazie urbanistycznym i architektonicznym, atrakcyjnej, funkcjonalnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej”.

Projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r.

Jednym z elementów nowego wystroju Placu Narutowicza ma być 11-metrowy pomnik obrońców Płocka 1920 roku. Skąd ten pomysł?

W 1925 roku członkowie Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w tajemnicy złożyli na Rynku Kanonicznym Płytę Poległym poświęconą Obrońcom Płocka 1920 roku. W miejscu pierwotnej lokalizacji znajduje się obecnie szalet. W czasie II wojny światowej grób został uszkodzony, a parę lat później zlikwidowany. W czasach komunistycznych obronę Płocka w 1920 roku próbowano wymazać z historii miasta. Dopiero po transformacji ustrojowej 1989 roku zaczęło się przywracanie pamięci o bohaterskiej obronie w sierpniu 1920 roku. Na elewacji frontowej budynku dawnego Odwachu umieszczone są dwie tablice z brązowego kamienia (na jednej z nich wymieniono 59 znanych z nazwiska bohaterów oraz wspomniano tych nieznanych, drugą zaś poświęcono Marszałkowi Piłsudskiemu – honorowemu obywatelowi miasta) oraz wykonano pomnik – Grób Nieznanego Żołnierza, upamiętniający bohaterskich obrońców Płocka zarówno z okresu walk 1939 -1945, jak i z roku 1920.

20 marca 2017 roku do Urzędu Miasta Płocka wpłynął wniosek Komitetu Budowy Pomnika Obrońców Płocka 1920 roku z prośbą o wskazanie terenu, na którym miałby stanąć przedmiotowy pomnik. Uchwałą Nr 561/XXXII/2017 Rada Miasta Płocka w dniu 30 maja 2017 roku wyraziła zgodę na wzniesienie pomnika Obrońców Płocka 1920 roku.

Do wygrania w konkursie jest w sumie 60 tys. zł, natomiast na realizację tej inwestycji przewidywana jest kwota około 10 milionów zł. Podany koszt nie obejmuje kosztów przygotowania i przeprowadzenia konkursu, kosztów opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego oraz kosztów opracowania projektu i wykonania pomnika Obrońców Płocka 1920 roku, planowanego do zlokalizowania na terenie objętym zakresem Konkursu. Autor najlepszej koncepcji zaproszony zostanie do opracowania dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonane zostanie zagospodarowanie placu Narutowicza.

Wiadomo natomiast, że oprócz posadowienia 11-metrowego pomnika, projektowana koncepcja ma uwzględniać historyczny charakter placu Narutowicza, zagospodarowanie placu powinno eksponować również główne widoki, otwarcia kompozycyjne i panoramy w przestrzeni placu.

– Koncepcja powinna wprowadzać rozwiązania sprzyjające wytworzeniu wysokiej jakości przestrzeni publicznej w centrum miasta, generującej przepływy ludzi i budzącej zainteresowanie. Zaprojektowana przestrzeń placu powinna być inkluzyjną przestrzenią spotkań, zachęcającą mieszkańców do spędzania w niej czasu wolnego i wzajemnych interakcji – czytamy w dokumentacji konkursowej.

Projektant musi uwzględnić także podział placu na strefy ruchu pieszego, kołowego oraz strefy miejsc parkingowych. Przede wszystkim ma zaproponować lokalizacje strefy wypoczynku biernego, wyposażone
w odpowiednie meble miejskie, w tym odpowiednią liczbę miejsc siedzących, niezwiązanych z działalnością komercyjną, zaproponować miejsca lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, przeanalizować funkcjonowanie placu w trakcie różnorodnych imprez (np. jarmarków, kameralnych koncertów, festynów, uroczystości patriotycznych, rocznicowych itp.), przestrzeń placu zaprojektować z uwzględnieniem zasad budownictwa dostępnego, czyli z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nie zabraknie też zieleni w postaci trawników i drzew oraz stacji planowanego roweru miejskiego. Jak możemy wyczytać w dokumentacji, “(…) organizator dopuszcza: zmniejszenie liczby miejsc postojowych na placu w stosunku do stanu obecnego”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Wyboru najlepszej pracy konkursowej dokona sąd konkursowy w składzie:
mgr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący,
dr hab. mgr inż. arch. Cezary Głuszek – zastępca przewodniczącego,
mgr inż. arch. Adriana Hibner – sędzia,
mgr inż. arch. Tomasz Królikowski – sędzia,
mgr inż. arch. Agata Milczarek – sędzia,
mgr Karolina Pacholec – sędzia,
mgr Stanisław Płuciennik – sędzia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

Podziel się:

2 komentarze

  1. Mieszkaniec PŁocka na

    Przestancie trwonić miliony na ,,upamiętniania,,! To niczemu i nikomu nie sluźy.Czytam o szalecie itp.Aleź oczywiscie,szalet to bardzo potrzebne miejsce po to aby nikt nie robił po kątach,nie zanieczyszczał miasta.Porządne szalety to oznaka postepu cywilizacji i kultury spoleczenstwa! Budujcie rzeczy uzyteczne,sluzace ludziom i miastu! Tablice ku pamieci TAMTYM waznym wydarzeniom absolutnie wystarczą.

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji