REKLAMA

Pierwsze podsumowania programu Rodzina 500+

REKLAMA

Ponad 330 tys. złożonych wniosków, 153 tys. wypłaconych świadczeń na łączną kwotę 78,8 mln zł – oto bilans dotychczasowej  realizacji programu Rodzina 500+ w województwie mazowieckim.

W naszym województwie wsparciem objęto 129 tys. rodzin w ramach świadczeń powszechnych i 3401 dzieci w pieczy zastępczej. Do 10 maja 2016 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał ponad 263 mln zł dotacji na realizację programu. Wszystkie 314 gminy w województwie mazowieckim wydały decyzje i do końca maja powinny wypłacić świadczenia wychowawcze. Na Mazowszu gmina Jastrzębia jako pierwsza zrealizowała wszystkie wypłaty. Najwyższa kwota przekazywana jednej rodzinie to 6 tys. zł. W wojewódzkie mazowieckim uprawnionych do świadczenia wychowawczego jest 460 tys. dzieci. W naszym regionie wnioski złożyło już 61% uprawnionych rodzin.

PowiązaneTematy

Od 1 kwietnia po województwie mazowieckim jeżdżą specjalnie oznakowane busy, w których można uzyskać informacje na temat programu. Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił także infolinię, która jest czynna w dni robocze od godziny 8-16.– Najczęstsze trudności zgłaszane telefonicznie dotyczą ustalenia dochodu rodziny oraz problemów z wypełnieniem wniosku – mówi Anna Szczygieł, rzecznik prasowy Wojewody Mazowieckiego.