REKLAMA

ORLEN podsumował ubiegły rok. „Osiągnęliśmy bardzo solidne wyniki” [FILM]

ORLEN Bez Tajemnic

REKLAMA

Wynik EBITDA LIFO na wysokim poziomie 12,1 mld zł oraz zysk netto w wysokości 3,4 mld zł (uwzględniając zysk na nabyciu akcji spółki Energa), to wyniki ORLENU za 2020 rok. Rekordowy wynik osiągnął segment detaliczny oraz obszar energetyki.

PKN ORLEN przedstawił wyniki finansowe za ubiegły rok. Pomimo bardzo trudnego okresu, związanego z pandemią koronawirusa, osiągnięto wynik EBITDA LIFO na poziomie 12,1 mld zł oraz zysk netto 3,4 mld zł, w tym zysk na nabyciu akcji spółki Energa. W tym czasie kontynuowano kluczowe inwestycje rozwojowe, na które zgodnie z planem przeznaczono łącznie 9 mld zł.

W 2020 roku rekordowy wynik 3,3 mld zł osiągnął segment detaliczny oraz obszar energetyki z zyskiem EBITDA LIFO w wysokości 3,4 mld zł. Jak poinformowano podczas konferencji 4 lutego, przychody ze sprzedaży uplasowały się na poziomie 86,2 mld zł.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN podkreślił, że w 2020 roku Koncern osiągnął bardzo solidne wyniki, mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego spowodowanego pandemią.

– Kluczem do sukcesu w branży paliwowo-energetycznej jest dywersyfikacja obszarów działalności. Dlatego wnikliwie obserwujemy panujące trendy i skutecznie na nie odpowiadamy, co przekłada się bezpośrednio na osiągane wyniki finansowe. Jesteśmy firmą globalną, więc podejmowane decyzje i działania muszą być ukierunkowane na wzmacnianie naszej pozycji w stosunku do konkurentów, bo w długiej perspektywie, w grze zostaną tylko najsilniejsze koncerny – tłumaczył Daniel Obajtek.

Jak dodał, rekordowe wyniki segmentu detalicznego i energetycznego oraz wysokie wyniki w segmencie petrochemii pokazują, że podejmując trzy lata temu decyzje uwzględniające akwizycje oraz inwestycje w tych obszarach, władze Koncernu właściwie określiły strategiczne kierunki rozwoju.

– Gdyby dzisiaj był 11 lutego, moglibyśmy powiedzieć, że jest to Tłusty Czwartek, bo faktycznie wyniki finansowe są bardzo pozytywne – powiedział Janusz Szewczak, Członek Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN. – Uważamy, że jest to znaczący sukces w tak trudnym, 2020 roku, w którym nawet europejskie koncerny o zasięgu światowym borykały się z ogromnymi problemami, wykazując wielomiliardowe straty i zwalniając pracowników – dodał Janusz Szewczak.

W 2020 roku konsekwentnie realizowano działania nakierowane na tworzenie multienergetycznego koncernu. PKN ORLEN kontynuował i zainicjował szereg działań inwestycyjnych, które miały na celu wzrost zysków oraz poszerzenie oferty produktowej.

– Chciałbym podkreślić, że na nasze bardzo dobre wyniki finansowe dobrze zareagowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – powiedział Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN. – To potwierdza, że akcjonariusze doceniają dobre wyniki PKN ORLEN – dodał.

Wyjaśnił, że dobre wyniki finansowe Koncernu nie byłyby możliwe, gdyby nie odważna i słuszna decyzja zarządu spółki sprzed trzech lat, żeby rozwijać energetykę, petrochemię i segment detaliczny.

– Nadal detal i energetyka są „perłą w koronie” PKN ORLEN. Silny jest również segment petrochemiczny, dlatego chcemy dalej rozwijać te segmenty, które dają bardzo dobre wyniki finansowe – tłumaczył Zbigniew Leszczyński.

Jak podkreślił, polska gospodarka w czasie kryzysu reaguje lepiej, niż większość gospodarek innych krajów europejskich. Stąd też dobre wyniki może mieć i PKN ORLEN.Wśród realizowanych inwestycji wymieniono te, dotyczące segmentu petrochemicznego oraz rozbudowę mocy nawozowych w ANWIL czy przekształcanie spółki ORLEN Południe w nowoczesną biorafinerię, m.in. poprzez budowę instalacji do produkcji ekologicznego glikolu. W Płocku rozpoczęła się natomiast inwestycja w instalację Visbreakingu.

PKN ORLEN sfinalizował też nabycie akcji spółki Energa, zakończył przejęcie spółki RUCH, uzyskał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na akwizycję Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia PGNiG. Na początku grudnia ubiegłego roku zainicjowany został proces przejęcia Grupy Polska Press, na bazie której PKN ORLEN zbuduje nowoczesną platformę do komunikacji z klientami.

W 2020 roku wzmacniano też kompetencje w obszarze odnawialnych źródeł energii, m.in. poprzez przejęcie Grupy Energa oraz zaawansowane przygotowania do budowy morskiej farmy wiatrowej, co umożliwiło wybór partnera branżowego do realizacji tego projektu na początku 2021 roku.

W 2020 roku PKN ORLEN osiągnął:

  • EBITDA LIFO na poziomie 12,1 mld zł (przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych i uwzględniając zysk na nabyciu akcji spółki Energa)
  • zysk netto w wysokości 3,4 mld zł
  • przychody na poziomie 86,2 mld zł.

PKN ORLEN w 4. kwartale 2020 roku utrzymał stabilną pozycję i wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. W tym czasie spółka wyemitowała obligacje korporacyjne o łącznej wartości 1 mld zł, gdzie poziom marży uzależniony będzie od ratingu ESG, nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów – łączna wartość zapisów w procesie budowy księgi popytu wyniosła 2,2 mld zł, ponad 2 razy więcej niż łączna wartość nominalna obligacji. PKN ORLEN uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania – najniższe oprocentowanie w historii spółki i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.

Niekorzystne warunki makroekonomiczne spowodowały, że segment rafineryjny osiągnął EBITDA LIFO na poziomie (-) 145 mln zł. Niekorzystne efekty zostały częściowo ograniczone wpływem wyższych marż na ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz niższych kosztów zużyć własnych w wyniku spadku cen ropy o (-) 19 USD/bbl. Przerób ropy wyniósł 7,4 mt, natomiast sprzedaż 6,2 mt.

Segment petrochemiczny w ostatnim kwartale 2020 roku osiągnął 508 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 187% (r/r). Jest to efekt poprawy wyników przez wszystkie spółki segmentu m.in. dzięki wyższym (r/r) marżom petrochemicznym oraz osłabieniu złotówki względem euro.

W 4. kwartale ub.r. Koncern odnotował natomiast rekordowy wynik segmentu energetycznego, który wyniósł 1,1 mld zł EBITDA LIFO. To wzrost o 192% (r/r). Rezultat ten został osiągnięty głównie w efekcie konsolidacji wyników Grupy ENERGA przy korzystnym wpływie makro (r/r) spowodowanym szybszym wzrostem cen energii elektrycznej w porównaniu do cen gazu. W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN ORLEN koncentruje się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Inwestycja w pierwszą farmę wiatrową na Bałtyku będzie realizowana wspólnie z wybranym partnerem – kanadyjską spółką Northland Power.

Segment detaliczny PKN ORLEN wypracował w 4. kwartale ub.r. 827 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 41% (r/r). Na dobry wynik wpłynął głównie wzrost marż paliwowych na rynku polskim i niemieckim, przy porównywalnym poziomie marż na rynku czeskim i litewskim (r/r). W tym czasie kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. Zgodnie z przyjętą strategią, Koncern konsekwentnie przystosowywał sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. W rezultacie, liczba punktów alternatywnego tankowania wzrosła o 104 (r/r) i obecnie wynosi 212, w tym: 167 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 43 stacje CNG. Najwięcej jest ich zlokalizowanych w Polsce – 137, w Czechach 66, a w Niemczech 9.

Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 50 mln zł, co oznacza wzrost o 52% (r/r). Wynik ten Koncern osiągnął pomimo spadku cen ropy i kondensatu gazowego głównie dzięki wyższym cenom gazu (r/r) oraz transakcjom zabezpieczającym przepływy pieniężne.

REKLAMA
Kolejny Artykuł

Komentarze 1

  1. Obywatel1961 says:

    W związku z powyższym, jako akcjonariusz Energi oczekuję na godziwą dywidendę i ewentualny wykup po cenach rynkowych a nie kradzież akcji w jupiterach rządu panie ‚prezesie’ !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU