Odpowiedź na sprostowanie Komunikacji Miejskiej – Płock

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Działając na mocy Prawa Prasowego, które nie pozwoliło nam na opublikowanie odpowiedzi na sprostowanie tego samego dnia, kiedy zostało ono umieszczone w serwisie, zamieszczamy swoje stanowisko dzisiaj. Tekst sprostowania znajdziecie tutaj.

6 czerwca 2013 redakcja portalu PetroNews.pl otrzymała od Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. „wniosek o sprostowanie nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym”. Pozwalamy sobie odnieść się do uwag, jakie zawiera to pismo.

Nie zgadzam się z tym, jakobym „wykazał się brakiem dziennikarskiej rzetelności, opierając wszystkie zawarte w nim [w artykule – red.]twierdzenia na subiektywnej opinii jednej z osób”. Pani Anna Kicińska, specjalistka ds. komunikacji zewnętrznej w KM Płock Sp. z o.o. otrzymała od portalu PetroNews.pl treść całego maila, który otrzymaliśmy od Czytelniczki. Prosiliśmy o ustosunkowanie się Spółki do jego treści. Nie mieliśmy możliwości sprawdzenia, czy rzeczywiście doszło do opisywanych w nim zdarzeń, dlatego też poprosiliśmy o to Komunikację Miejską. Pomijam fakt, iż pani Anna Kicińska zwlekała z odpowiedzią i otrzymaliśmy ją po dwukrotnym ponagleniu. Odpowiedź Anny Kicińskiej, reprezentującej spółkę Komunikacja Miejska – Płock, opublikowaliśmy w artykule w całości.

Ponadto, sprawdzaliśmy czy wcześniej dochodziło do podobnych sytuacji w Komunikacji Miejskiej w Płocku. Na forum, które znajduje się na oficjalnej stronie spółki, znaleźliśmy wpisy, które alarmowały o podobnym zdarzeniu. W temacie zatytułowanym „ostra jazda kierowcy autobusu linii nr 20 z otolińskiej w kier. przem-kostrogaj” pasażer skarżył się na jednego z kierowców. Zrobiliśmy też wywiad swobodny wśród kilkunastu pasażerów Komunikacji Miejskiej, podczas którego kilka z osób potwierdziło, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy spotkało się ze zbyt ostrą jazdą niektórych kierowców KM w Płocku.

Materiał nie odnosi się do wszystkich kierowców Komunikacji Miejskiej, na co zwracam uwagę w artykule, zaznaczając za każdym razem, iż jest to „problem niektórych kierowców”. W przypadku opisanego przez Czytelniczkę upadku, w materiale zaznaczamy, iż jest on „rzekomy”, ponieważ Komunikacja Miejska nie potwierdziła takiej sytuacji.

Natomiast zgadzam się z zarzutem, iż publikacja zdjęcia z kierowcą autobusu Komunikacji Miejskiej pod tytułem artykułu była błędem. Zdjęcie miało na celu jedynie ilustrację tekstu i żałuję, że nie zostało to wyraźnie zaznaczone w naszym materiale. Prezentowany na zdjęciu kierowca nie ma oczywiście żadnego związku z tematem i nie mieliśmy na celu sugerowania, jakoby naruszał on zasady bezpieczeństwa jazdy. Zdjęcie zostało usunięte natychmiast po otrzymaniu sprostowania od Komunikacji Miejskiej. W imieniu swoim oraz Redakcji przepraszam kierowcę, który został umieszczony na zdjęciu. Zapewniam, iż dołożymy wszelkich starań, aby podobna sytuacja nigdy więcej nie miała miejsca.

Podsumowując, artykuł opublikowany na naszym portalu w żadnym wypadku nie miał na celu naruszać dobrego imienia Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. Jako dziennikarze, jesteśmy wręcz zobowiązani do reakcji na podobne sygnały od Czytelników. Materiał został opublikowany w społecznie uzasadnionym interesie, z uwzględnieniem stanowiska Spółki i był swego rodzaju zasygnalizowaniem problemu, który może dotykać niektórych pasażerów Komunikacji Miejskiej.

Ze swojej strony zapewniamy, że – nie mając intencji dyskredytowania działalności żadnego podmiotu – będziemy reagować na każdy problem, sygnalizowany przez naszych Czytelników i weryfikować go u źródła, zgodnie z zasadą rzetelności dziennikarskiej, podobnie jak to miało miejsce w tym przypadku.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji