Obwodnica wkracza na rondo – zmiany w ruchu

REKLAMA

Od 8 kwietnia na Rondzie Wojska Polskiego będą występować utrudnienia, spowodowane budową obwodnicy. Zmiany w ruchu będą dotyczyły zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych.

Ruch pojazdów

PowiązaneTematy

Jak informuje ratusz, zmiana organizacji ruchu będzie polegała na wyłączeniu z ruchu zewnętrznego pasa północnej jezdni ul. Wyszogrodzkiej (kierunek do centrum) wraz z odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego. Spowoduje to zwężenie jezdni północnej ulicy Wyszogrodzkiej (kierunek do centrum), ze względu na wyłączenie z ruchu zewnętrznego pasa jezdni (do jazdy na wprost) na odcinku ok. 250 mb. Wyłączony pas zostanie oznaczony tablicami i lampami ostrzegawczymi. Na dojazdach do tego miejsca wykonawca umieści znaki ostrzegawcze, zakazu i informacyjne.

– W rejonie wyłączonego pasa ruchu będzie odbywać się obsługa materiałowo-sprzętowa placu budowy obwodnicy Płocka – mówi Konrad Kozłowski z zespołu ds. medialnych ratusza. – W związku z tym, w rejonie budowy obwodnicy oraz Ronda Wojska Polskiego mogą na jezdni pojawiać się ludzie oraz maszyny budowlane i pojazdy. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu – dodaje.

Ruch pieszych

Prace będą prowadzone również w rejonie ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej. Spowoduje to wyłączenie z ruchu publicznego ciągu na odcinku ok. 340 mb, tj. od ulicy Bliskiej do zatoki autobusowej przy stacji paliw. – Zostaną zdemontowane ekrany akustyczne. Ruch pieszy będzie możliwy wyłącznie chodnikiem zlokalizowanym po południowej stronie ulicy Wyszogrodzkiej (po stronie Centrum Graniczna). Na skrzyżowaniach z ulicą Graniczną i al. Armii Krajowej zostaną umieszczone umieścić znaki informujące o utrudnieniach w ruchu pieszo-rowerowym – informuje Konrad Kozłowski.