REKLAMA

Nowe dowody osobiste już od 1 marca

REKLAMA

Po nieudanej próbie z 1 stycznia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że tym razem 1 marca będzie dniem wejścia w życie nowego wzoru dowodu osobistego, wraz z obsługującym go w pełni nowym Systemem Rejestrów Państwowych (SRP).

System, w założeniu, ma na celu znaczne przyśpieszenie oraz ułatwienie obywatelom czasochłonnego i często nużącego procesu załatwiania poszczególnych spraw, jakie kierujemy zazwyczaj do urzędów. Dzięki temu, że do SRP zostaną podpięte wszystkie polskie gminy, w oparciu o jeden, ujednolicony system, adres zameldowania nie będzie już dłużej determinował o właściwości urzędu. Już za kilka dni obywatel uzyska swobodę w wyborze biura podawczego w dowolnym urzędzie w kraju. A to oznacza, że zamiast czekać w długich kolejkach po odebranie ważnego dla nas dokumentu w rodzimym mieście, będziemy mogli uzyskać go na przykład podczas urlopowego pobytu nad morzem. Dotyczy to oczywiście również nowego dowodu osobistego, o wydanie którego wniosek złożyć możemy w dowolnej gminie już od początku nowego miesiąca.

PowiązaneTematy

dowodyWprowadzany wzór dowodu różni się nieco od poprzedniego. Na pewno zniknie w nim rubryka z adresem zameldowania. Dzięki temu, każda nowa zmiana zameldowania nie będzie zmuszała nas do wymiany dokumentu tożsamości. Zrezygnowano również z zamieszczenia informacji o kolorze oczu, wzroście oraz z cyfrowego skanu podpisu posiadacza. Znikną też wszelkie dane, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.Co nowego będzie zawierał dowód osobisty? Na pewno nowe i udoskonalone sposoby zabezpieczenia dokumentu, między innymi dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Ma to utrudnić możliwość sfałszowania naszego dokumentu. Dodatkowe novum, to fotografia posiadacza, która – będąc wykorzystywana w dowodzie osobistym – musi być tożsama z tą, która będzie obowiązywać w naszym paszporcie. Zaś samo wykonanie zdjęcia powinno być zrealizowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Warto jednak pamiętać, że z dniem 1 marca nie ma tak naprawdę obowiązku ani konieczności wymiany swojego dowodu na nowy. Można to będzie zrobić nieodpłatnie jedynie dla własnej wygody lub nagłej potrzeby. Jak bowiem informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w swoim oficjalnym komunikacie, wszystkie dotychczasowe dowody osobiste cały czas zachowują swoją ważność, aż do upływu terminów w nich określonych.