REKLAMA

Młody mieszkaniec powiatu płockiego maltretował rodziców. „Jest nieobliczalny”

REKLAMA

O pomoc do płockiej policji zwróciła się mieszkanka powiatu płockiego. Jak się okazało, jej syn stosował wobec rodziców przemoc, groził im również pozbawieniem życia. Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Płocku wydał wobec 21-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni.

Do płockich policjantów 28 listopada br. zgłosiła się 48-latka z powiatu płockiego. Dzień wcześniej jej syn wszczął w domu awanturę, podczas której był bardzo agresywny. Kobieta przyznała, że młody, 21-letni mężczyzna stosuje wobec rodziców od dłuższego już czasu przemoc fizyczną, ubliża im oraz grozi pozbawieniem życia. Jest też uzależniony od alkoholu i używa substancji psychoaktywnych, pod wpływem których jest nieobliczalny.

PowiązaneTematy

– Policjanci przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz wszczęli procedurę Niebieskie Karty. Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji dzielnicowy, który wcześniej podejmował już interwencje dotyczące przemocy domowej w tej rodzinie, uznał za zasadne zastosować wobec 21-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni. Został on wydany przez funkcjonariusza, pomimo nieobecności mężczyzny, o czym będzie poinformowany zgodnie z procedurą, przewidzianą na tę okoliczność w przepisach – informuje asp. Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Zgodnie z Ustawą antyprzemocową, która zaczęła obowiązywać listopada 2020 roku, sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu nakazu przez policjantów, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie oraz otrzymuje zakaz zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydania nakazu zostały przyznane Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Nakaz obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

Przypominamy!
Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz: • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
 • w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:

 • zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
 • jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
 • złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

 • do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,
 • w miarę możliwości numeru telefonu,
 • informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 6

 1. Lala says:

  Szkoda ,że nie na wszystkich dzielnicowy ma taki super wpływ. .My mamy chora sąsiadkę która się znęca nad sąsiadami i prawo na nią nie działa .Robi co chce awanturuje się i wszystkie sprawy kończą się umorzeniem bo jest niepoczytalna !!!!

 2. Barbarzyńca says:

  Bezstresowe wychowanie to teraz ma. A trzeba było lać po dupie to by chodził jak w zegarku.

  • Dziedzic Pruski says:

   „Tętno pulsu” – Czy bić dzieci?

   „- Ostatnio miałem taką sytuację, że stłukłem…
   – O! To powinien pan pójść do więzienia!
   – …wazon…
   – A to ja cofam to co powiedziałem.
   – …na dwunastoletnim chłopczyku…
   – Aaa! To ja cofam to co cofnąłem przed chwilą!
   – …i on teraz chodzi jak szwajcar, no, kapcie przynosi, punktualnie z gazetą jest…”

  • Deen says:

   Tylko, że właśnìe przemoc rodzi przemoc…
   A w ogóle to znasz tych ludzi i ich historię, że wiesz jak ktoś był wychowywany?

 3. Blue karte says:

  Te nakazy i zakazy mają taką samą moc sprawczą, jak wobec kierowców z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU