REKLAMA
REKLAMA

Mazowsze może już wydawać pieniądze z RPO

REKLAMA

Ministerstwo Rozwoju potwierdziło gotowość Mazowsza do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Daje to możliwość sięgania po środki finansowe z nowej perspektywy unijnej.

Na początku marca zarząd województwa otrzymał desygnację z Ministerstwa Rozwoju. Bez tego dokumentu nie byłoby możliwe rozpoczęcie programu.

PowiązaneTematy

– Należy podkreślić, że Mazowsze to piąty region, który uzyskał taką decyzję w kraju. W dużym uproszczeniu oznacza to, że uzyskaliśmy zgodę na wnioskowanie do Komisji Europejskiej o płatności – mówi Marcin Wajda, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego i funduszy europejskich w urzędzie marszałkowskim.

Dokument ten daje możliwość występowania o środki unijne na dofinansowanie projektów, które zostaną wytypowane w konkursach.