REKLAMA

Maseczki również w miejscu pracy? Tak, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej, niż jedna osoba

REKLAMA

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, do miejsc, w których musimy zakrywać nos i usta, dołączyły również miejsca pracy. Każdy, kto nie przebywa w pomieszczeniu sam, ma nosić maseczkę lub przyłbicę.

Dotychczas rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii określało, że mamy obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu,
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
  d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie 28 listopada, co najmniej do 27 grudnia 2020 r. obowiązek ten dotyczy również:

 • w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba,
 • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

W rozporządzeniu sprecyzowano również budzący wcześniej wątpliwości zapis o zgromadzeniach w domach, który ma zastosowanie m.in. podczas świąt. Zyskał on teraz brzmienie:„Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem (…):
2) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących”.

Ile osób w domu podczas świąt? Jest interpretacja rządu

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Kolejny Artykuł

Komentarze 1

 1. Anonim says:

  To jest chore pracuje fizycznie z maską gdzie covt już zanika chory kraj jak rząd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA


 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU