Literacka środa z Leszkiem Engelkingiem

REKLAMA

Płocki Związek Literatów Polskich oraz Muzeum Mazowieckie zapraszają na spotkanie z Leszkiem Engelkingiem. Wieczór poezji odbędzie się w ramach cyklu „Środy Literackie”, poprowadzi je Krzysztof J. Barański.

Leszek Engelking urodził się w 1955 roku w Bytomiu, jest polskim poetą, nowelistą, tłumaczem, literaturoznawcą i krytykiem literackim. Dzieciństwo spędził na Górnym Śląsku, szkołę podstawową ukończył w rodzinnym mieście. Studiował filologię polską (specjalizacja filmoznawcza) na Uniwersytecie Warszawskim, pracę magisterską obronił w 1979. Od 1984 do 1995 r. pracował jako redaktor w miesięczniku „Literatura na Świecie”.

PowiązaneTematy

W latach 1997-1998 wykładał historię literatury czeskiej oraz historię filmu czeskiego i słowackiego na Uniwersytecie Warszawskim. W roku akademickim 1997-1998 prowadził gościnnie wykłady z historii dwudziestowiecznej literatury polskiej na Uniwersytecie Františka Palackiego w Ołomuńcu. W 1998 r. został doktorantem Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1998-2002 prowadził na tej uczelni zajęcia z teorii literatury oraz literatury porównawczej.

W grudniu 2002 obronił dysertację doktorską pt. Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia „Grupy 42” w kontekście dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy. W 2003 r. wykładał historię literatury światowej na Uniwersytecie Łódzkim oraz prowadził zajęcia z nauki przekładu artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Warszawskim (iberystyka, ponownie 2004). Od 2003 r. jest adiunktem w katedrze Teorii Literatury na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilku lat jest edytorem nowego wyboru pism Vladimira Nabokova w warszawskim wydawnictwie „Muza SA”.

Engelking jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego PEN Clubu, Societé Européenne de Culture oraz Stowarzyszenia Literackiego „Scriptus”.

Na swoim koncie ma już kilka publikacji poezji oraz prozy, m.in. „Autobus do hotelu”, „Haiku własne i cudze”, „Mistrzyni kaligrafii i inne wiersze” oraz „Dom piąty”. Wybory jego wierszy ukazały się w przekładzie na język ukraiński, czeski, słowacki i angielski.

Spotkanie z cyklu „Środa Literacka” z Leszkiem Engelkingiem odbędzie się 25 września o godz. 18 w kamienicy przy ul. Tumskiej 8. Wydarzenie poprowadzi Krzysztof J. Barański.