REKLAMA

Konferencja Porozumienia. Jakie plany płockich polityków?

REKLAMA

Jarosław Gowin, wicepremier i prezes partii Porozumienie, stwierdził podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie, że zdecydowana większość poprawek wprowadzonych w czwartek do pierwotnego projektu ordynacji wyborczej, jednoznacznie podnosi jakość prawa wyborczego. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele Porozumienia w Płocku.

15 grudnia w płockim Hotelu Tumskim dawna partia Polska Razem, która od 4 listopada tego roku (po przyłączeniu się do niej nowych środowisk, w tym republikanów, środowisk wolnościowych, chrześcijańskiej demokracji, czy samorządowców, nie związanych do tej pory z partiami) zmieniła nazwę na Porozumienie, zaprosiła dziennikarzy na konferencję prasową. Jej tematem było m.in. ukonstytuowanie się organów Porozumienia oraz bieżące działania legislacyjne obozu zjednoczonej prawicy.

Nowa nazwa – nowe osoby

Fot. Wiktor Pleczyński

W konferencji prasowej wzięli udział: Paweł Kolczyński, radny sejmiku wojewódzkiego, a jednocześnie przewodniczący zarządu płocko-ciechanowskiego partii Porozumienie, Marcin Flakiewicz – płocki radny, Michał Szymajda – działacz społeczny z Jordanowa, który znany jest z upowszechniania kultury wiślanej oraz Leszek Majczyna radny z gminy Stara Biała, były sołtys tej gminy, wiceprezes stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza, a także członek Zakładowej Straży Pożarnej przy PKN ORLEN.

Fot. Wiktor Pleczyński

Jak tłumaczył Paweł Kolczyński, konwencja dawnej partii Polska Razem zaskutkowała zmianami w zakresie struktury organizacyjnej – zostały powołane tymczasowe zarządy okręgowe, obowiązujące do wyborów samorządowych. Do władz płocko-ciechanowskiego Porozumienia zostali powołani Paweł Kolczyński (przewodniczący), Michał Szymajda, Marcin Flakiewicz i Andrzej Guzik.

– Cieszę się, że możemy zaprezentować w Porozumieniu osoby, które są związane z samorządem terytorialnym, ale i działają społecznie, którzy chcą realizować zadania i plany ważne z punkty widzenia społeczności lokalnej – zaznaczył Paweł Kolczyński.

Do wyborów z prawicą

– Nie jest tajemnicą, że na szczeblu wojewódzkim, czyli tam gdzie ja funkcjonuję jako radny sejmiku wojewódzkiego, listy Zjednoczonej Prawicy będą ponownie wspólne, a więc złożone z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia – mówił Paweł Kolczyński. – Na pozostałych szczeblach zamierzamy właśnie rozpocząć rozmowy na temat wspólnych list – dodał.

Fot. Wiktor Pleczyński

W Płocku i powiecie są dwa zespoły negocjacyjne do rozmów z PiS. Do płockiego należy Marcin Flakiewicz, Piotr Kubera i Paweł Kolczyński, a w zakresie startu na terenie powiatu rozmowy prowadzić będą: Leszek Majczyna i Michał Szymajda przy wsparciu Pawła Kolczyńskiego.

Przewodniczący płocko-ciechanowskiego zarządu Porozumienia podkreślił, że współpraca zarówno na terenie Płocka czy na szczeblu wojewódzkim z klubami radnych PiS-u jest bardzo dobra. – Dziękuję szczególnie senatorowi Markowi Martynowskiemu, który dostrzega potrzebę utrzymywania dobrych relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład zjednoczonej prawicy – podkreślił Paweł Kolczyński.

Zmiany w ordynacji wyborczej i pozostałych przepisach

– Cieszę się, że w trakcie prac legislacyjnych, które toczą się obecnie w polskim parlamencie, a mianowicie chodzi tu o zmiany w kodeksie wyborczym, zostały zaakceptowane propozycje przekazane przez Porozumienie, szczególnie wydłużenie kadencji władz samorządowych do 5 lat. Wiąże się to z propozycją dwukadencyjności, z zastrzeżeniem, że nie będzie to działało wstecz – mówił przewodniczący płockiego Porozumienia.

Fot. Wiktor Pleczyński

Druga propozycja partii, czyli wycofanie się ze zmian narażających wybory na trudności organizacyjne, czyli planów likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach 20 tys. mieszkańców, również została przyjęta, podobnie jak utrzymanie granic okręgów wyborczych i pozostawienie kompetencji ustalania tych granic samorządom.– Zmiany w prawie wyborczym przykrywają nieco pewne regulacje i nowe rozwiązania proponowane w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, a o nich trzeba powiedzieć. Propozycje te wprowadzają regulacje, które zwiększają udział społeczeństwa obywatelskiego w zarządzaniu samorządem – mówił Paweł Kolczyński, wymieniając np. obowiązkowe budżety obywatelskie z minimalnym wydatkowaniem 0,5% budżetu gminy, ustawową regulację do inicjatywy obywatelskiej uchwałodawczej, dzięki czemu propozycje uchwał będą mogli składać mieszkańcy, czy obowiązek ustawowego nagrywania i transmitowania obrad rad gmin.

Radny sejmiku wojewódzkiego zwrócił również uwagę, że interpelacje i zapytania radnych będą umocowane w ustawie, co oznacza, że radny będzie miał zagwarantowaną możliwość pytania o wszystko, co dotyczy samorządu. Poszerzy to np. możliwość kontrolowania sytuacji w spółkach miejskich. Obligatoryjne ma być również powoływanie komisji skarg, wniosków i petycji, gdzie mieszkańcy będą mogli składać swoje uwagi i skargi.

Marcin Flakiewicz dodał, że niezmiernie ważna dla radnych będzie możliwość zgłaszania przez każdy klub jednego punktu do porządku obrad sesji rady, który będzie uwzględniany obowiązkowo.

Prawo dla przedsiębiorców

Fot. Wiktor Pleczyński

Partia Porozumienie zaznaczyła też, że kolejne dwa lata mają być dedykowane głównie gospodarce. – To okres, w którym będą stworzone maksymalnie korzystne warunki gospodarcze dla polskich przedsiębiorców, co gwarantuje osoba premiera Mariusza Morawieckiego – zapewniał Paweł Kolczyński.

Tłumaczył, że elementem fundamentalnym, procedowanym już w Sejmie, jest Konstytucja dla biznesu. Dzięki temu pakietowi 5 ustaw, mają nastąpić zmiany w około 200 ustawach, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany, jakie mają nastąpić, to:

 • Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.
 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (to organ musi udowodnić winę).
 • Rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść przedsiębiorcy.
 • Wycofanie się z numerów Regon, wszystkie informacje mają być pod numerem NIP.
 • Działalność nierejestrowa przy przychodach nie przekraczających 50% minimalnego wynagrodzenia bez ZUS.

Jak zapowiedzieli członkowie partii Porozumienie, na początku stycznia zostaną zaprezentowane wstępne wyniki rozmów w sprawie wspólnego startu do wyborów oraz dalsze plany i oficjalna prezentacja założeń Porozumienia.

Fot. Wiktor Pleczyński

Podczas pytań dziennikarzy, uczestnicy konferencji prasowej nie chcieli zdradzić zbyt wielu szczegółów, dotyczących programu wyborczego. Poruszyli jednak temat skali wydatkowania pieniędzy na urzędników powiatu płockiego. – Jest przerażająca – stwierdził Paweł Kolczyński. – Wynajmowane są kolejne pomieszczenia dla pracowników, którzy nie mieszczą się już w budynku. Naszym hasłem będzie zapewne „Tani samorząd w powiecie” – dodał. Wymieniono również konieczność budowy trzeciego mostu dla Płocka i wyprowadzenie ruchu kolejowego szybkich prędkości właśnie tym mostem, czy kaskadowanie rzeki Wisły, aby mogła stać się drogą transportową.

Partia Porozumienie będzie w trakcie wyborów stawiała na konkretne osoby, które pojawią się na listach wyborczych. Nie zdradziła jednak jeszcze jakie to będą osoby.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 2

 1. gugu says:

  tak to ten

 2. mikołaj says:

  skąd znam nazwisko KUBERA.Coż mi to przypomina.Czy to nie jest czasami wiceprezydent za panowania Milewskiego?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU