Komisja Europejska rozpatrzy sprawę Orlenu

REKLAMA

Przyłączenie Grupy LOTOS do Grupy ORLEN wkroczyło w następny etap. Płocki koncern złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o wyrażenie zgody na koncentrację tych dwóch firm.

Jak wyjaśniał Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, fuzja ORLEN-u z LOTOSEM ma bardzo duże znaczenie zarówno dla obu firm, jak i polskiej gospodarki, a jej sprawne przeprowadzenie jest niezwykle istotne. Właśnie dlatego firma jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską.

– Klimat rozmów jest dobry. Intensywnie pracujemy, aby utrzymać zakładany harmonogram transakcji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przekazaliśmy kluczowe dokumenty w tym procesie. Stanowią one podstawę do wypracowania, wspólnie z Komisją Europejską, finalnej wersji wniosku. Będą w nim precyzyjnie określone warunki, na bazie których będziemy mogli zrealizować tę transakcję. Kontynuujemy proces prenotyfikacyjny i rozpoczynamy najważniejszy etap rozmów z Komisją – tłumaczył Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Co znalazło się w wersji roboczej wniosku? Przede wszystkim szczegółowo opisane obszary działalności obu spółek czy wstępne propozycje środków zaradczych, wynikających z wysokiej koncentracji w obszarach działalności Grupy ORLEN i LOTOS. W zależności od tego, jak będą postępowały negocjacje z Komisją Europejską, ORLEN złoży ostateczny wniosek i wówczas rozpocznie się formalne postępowanie Komisji w tej sprawie. Według wstępnych przewidywań, Komisja Europejska może przekazać zgodę do połowy 2019 r.

PowiązaneTematy

Przypomnijmy, że proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w Grupie LOTOS 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Celem tego procesu jest stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu, który będzie zdolny do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym, będzie również odporny na wahania rynkowe.