REKLAMA

Kolejne spotkanie z Orlenem

REKLAMA

Na trzecie spotkanie płocczan w sprawie środowiskowych aspektów funkcjonowania koncernu zaprasza PKN Orlen.

W poniedziałek, 27 marca o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka, przy ul. Czwartaków 6 zaplanowano kolejne spotkanie z ekspertami.

PKN Orlen tym razem na spotkanie zaprosił:  • prof. dr hab. Jerzego Zwoździaka, Dyrektora Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i monitoringu ekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członka Rady Naukowej IMGW PIB. Od ponad 35 lat zajmuje się rozwiązywaniem problemów naukowych, dydaktyką i szkoleniami oraz doradztwem z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Z polskim przemysłem współpracuje od początku lat 80-tych u.w., wykonując liczne opracowania i ekspertyzy oraz projekty wdrożeniowe. Szczególnie specjalizuje się w: ocenach oddziaływania na środowisko, odnawialnych źródłach energii, modelowaniu receptorowym, metodach i technologiach dezodoryzacji w przemyśle i rolnictwie, opracowywaniu sposobów kompleksowej utylizacji odpadów przemysłowych, wdrażaniu skutecznych metod rekultywacji terenów ekologicznie zagrożonych, zarządzaniu i ekonomice w ochronie środowiska oraz ekologistyce. W okresie swojej pracy zawodowej pełnił ważne funkcje: na Uczelni, dyrektora Instytutu i dziekana Wydziału oraz kierownika zakładu naukowo-dydaktycznego oraz wiele innych, był m.in. doradcą Ministra Ochrony Środowiska, doradcą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, członkiem Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, Sekcji Ochrony Środowiska Przyrodniczego KBN, KBN Trzeciej Kadencji, Sekcji Ochrony Środowiska Przyrodniczego KBN, Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. W ostatnim okresie pełnił funkcje vice Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, będąc m.in. odpowiedzialnym za współpracę z Unią Europejską.
  • dr. inż. Andrzeja Jagusiewicza, wiceprzewodniczącego Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Czystego Powietrza, konsultanta ONZ, członka Rady Naukowo-Programowej Polskiej Izby Gospodarczej: EKOROZWÓJ oraz dyrektor ds. eko-bezpieczeństwa w Fundacji Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. Jeden z twórców ONZ-owskiej Konwencji o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza na dalekie odległości, wielokrotny przedstawiciel rządu polskiego w jej Organie Wykonawczym oraz wieloletni pracownik sekretariatu Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG/ONZ) w Genewie. W latach 2005-2006 dyrektor departamentu monitoringu i informacji o środowisku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, a następnie w latach 2007-2015 Główny Inspektor Ochrony Środowiska. W trakcie swojej kariery urzędniczej, był polskim negocjatorem unijnej Strategii Tematycznej Ochrony Powietrza i Dyrektywy CAFE, kierował pracami nad rewizją Protokołu z Goeteborgu w trakcie polskiej Prezydencji w UE oraz był przewodniczącym Biura globalnej Konwencji Bazylejskiej o transgranicznym przemieszczaniu odpadów i przewodniczącym konferencji stron tejże w 2015 roku pod auspicjami Programu Środowiska ONZ (UNEP). W latach 2007-2015 pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Biura Zarządu Europejskiej Agencji Środowiska w Kopenhadze.
  • dr. Witolda Lenarta, Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Hydroklimatolog i sozolog. Twórca i wieloletni kierownik Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego UW w Murzynowie k.Płocka prowadzącego liczne prace pomiarowe i badawcze dotyczące zmian w środowisku wywołanych wpływem kombinatu petrochemicznego i miasta. Autor w współautor publikacji, raportów i ekspertyz na ten temat obejmujących problematykę aerosanitarną, geochemiczną, przestrzenną. Wieloletni wicedyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem. b. Sekretarz Naukowy Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Z-ca Redaktora Problemów ocen Środowiskowych. Popularyzator wiedzy o środowisku, w tym związanej z Mazowszem Płockim. B. wykładowca uczelni na Mazowszu (UW, PW, AH w Pułtusku) na kierunkach związanych z ochroną środowiska. Rzeczoznawca i biegły z zakresu ocen środowiskowych. Członek Komisji OOS przy Ministrze Środowiska oraz RDOŚ, Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, wieloletni członek Towarzystwa Naukowego Płockiego, Prezes Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych.

Koncern reprezentować będzie dr inż. Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU