Kiedy mieszkańcy lewobrzeżnej części Płocka będą mieli sieć gazowniczą?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Od wielu lat mieszkańcy lewobrzeżnej części Płocka proszą o podłączenie sieci gazowniczej do ich osiedli. Radni z tych osiedli składali w tej sprawie wiele interpelacji i prowadzili wiele rozmów. Kiedy doczekają się realizacji tej inwestycji?

Jak informuje Polska Spółka Gazownictwa, podczas spotkania, które odbyło się 21 czerwca br., przedstawiono radnym i płocczanom prezentację zakresu i planowanych terminów realizacji poszczególnych etapów gazyfikacji lewobrzeżnej części miasta. Obecnie trwają prace projektowe, a konkretnie uzyskiwanie zgody na umieszczenie poszczególnych odcinków gazociągu w terenie.

– Polska Spółka Gazownictwa jest w trakcie postępowania przetargowego na wybór dokumentacji projektowej na osiedlu Radziwie – informują przedstawiciele spółki. – Z powodu braku ofert, we wrześniu przystąpią powtórnie do wszczęcia postępowania przetargowego, w celu wybrania wykonawcy dokumentacji projektowej na realizację 12-kilometrowego odcinka gazociągu od ul. Jeziornej w Płocku do ul. Warszawskiej w Łącku – czytamy w materiale sesyjnym.

Podczas XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka, przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa poinformował, że trwają prace nad gazyfikacją lewobrzeżnej części Płocka, dynamicznie rozwija się też gazyfikacja prawobrzeżnej części powiatu płockiego, m.n. na terenie Boryszewa, Stróżewka i Rogozina.

Beata Machowska, kierownik projektu podłączenia sieci gazowniczej w lewobrzeżnej części Płocka, wyjaśniła, że inwestycja prowadzona jest od strony Dobrzykowa. Projekty powinny być gotowe na początku 2018 roku.

Na terenie Płocka w ul. Ciechomickiej i Krakówka gazociąg ma być podłączony w 2019 roku, podobnie w ul. Nizinnej, kolejna będzie ul. Dobrzykowska – jej podłączanie zakończy się na przełomie 2019/2020. Osiedle Radziwie to lata 2020-2021 (jest opracowywany aktualnie projekt), osiedle Góry w latach 2021-2022, ul. Jeziorna do Łącka – będzie powtórzone postępowanie przetargowe, gdyż do ostatniego nikt się nie zgłosił.

Przedstawicielka spółki prosiła jednocześnie o wyrozumiałość przy realizacji inwestycji, która musi pewne niedogodności sprawiać.

– Cieszę się, że te prace w końcu ruszyły – powiedziała radna Wioletta Kulpa. – Chciałam zapytać, jakie problemy wystąpiły przy remoncie ul. Dobrzykowskiej, ponieważ ja zapamiętałam, że przy okazji remontu tej ulicy miała być zostawiona rura do przyłącza gazowego – powiedziała.

Wiceprezydent Jacek Terebus wyjaśnił, że rury do gazociągu w Dobrzykowskiej nie ma. – Spółka nie miała projektu i nie była zainteresowana, aby podczas remontu Dobrzykowskiej tę rurę włożyć. Wystąpiliśmy z propozycją, że tę rurę położymy my. Spółka odpowiedziała, że nie praktykuje takiego rozwiązania. Miejsce na tę rurę jest, ale położenie jej będzie się teraz wiązało z większymi kosztami, gdyż w tym miejscu jest obecnie ścieżka rowerowa – tłumaczył.

– Od blisko 10 lat trwają dyskusje na temat doprowadzenia gazu do lewobrzeżnej części miasta – zauważył radny Tomasz Kominek. Przypomniał, że już w 2013 roku Polska Spółka Gazownictwa była zainteresowana przyłączeniem gazociągu. Stwierdził, że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców m.in. osiedla Radziwia. – Rozumiem, że prace projektowe nad opracowaniem koncepcji gazociągu osiedla Radziwie trwają. Prosiłbym wszystkich radnych, żebyśmy podtrzymywali ten temat co kwartał na komisjach, aby w przyszłym roku, być może we wrześniu, ten temat był poruszony na sesji – apelował. Dodał też, że urząd miasta może pomyśleć o zapewnieniu środków na wsparcie przy podłączeniu gazu do poszczególnych domów, co jest kosztem około 12 tys. zł na jedno przyłącze.

– Z przykrością stwierdzam, że liczba ludności w całym Płocku spada, na samym osiedlu Radziwia od końca 2014 roku spadła o około 300 osób. Myślę, że gazyfikacja osiedla może pomóc w pozostaniu młodych małżeństw na osiedlu oraz w zainteresowaniu nowych osób, które będą chciały zakupić domy, których na sprzedaż jest coraz więcej – stwierdził Tomasz Kominek.

Radni przyjęli materiał jednogłośnie.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji