Jednokierunkowe ulice, strefy zamieszkania, zmiany na skrzyżowaniach – nowa organizacja na starówce już od przyszłego tygodnia

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Od wtorku, 12 lipca, zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu w rejonie płockiej starówki. Urząd Miasta apeluje – nie jedźcie na pamięć!

W nocy z poniedziałku na wtorek zmieni się organizacja ruchu, która obowiązywała od lat w obrębie Starego Miasta. Zmianami zostaną objęte ulice: Jerozolimska, Synagogalna, Staromiejska, Pl. 13 Straconych, Zduńska, Bielska (odcinek od Kwiatka do Starego Rynku), Grodzka, Stary Rynek, Kwiatka, Okrzei. Inny będzie nie tylko sposób poruszania się pojazdów, ale także zasady dotyczące parkowania.

Kilka ulic, które były dwukierunkowe, stanie się jednokierunkowymi. Po zmianie organizacji ruchu skrzyżowania w rejonie starówki będą skrzyżowaniami dróg równorzędnych. W efekcie, zmienią się zasady dotyczące pierwszeństwa i poruszania się. Poniżej prezentujemy przewidziane rozwiązania komunikacyjne w obrębie poszczególnych ulic.

Bielska – odcinek od skrzyżowania z ul. Kwiatka do Synagogalnej pozostanie ulicą dwukierunkową. Odcinek od skrzyżowania z Synagogalną w kierunku ratusza będzie jednokierunkowy! Będziemy jeździć tylko w kierunku Starego Rynku. Wzdłuż ulicy Bielskiej wytyczono miejsca do parkowania, na których już można pozostawiać pojazdy zgodnie z nowymi zasadami parkowania (do 31 lipca bezpłatnie, od 1 sierpnia zaczną obowiązywać zasady Strefy Płatnego Parkowania). Kolejną zmianą na odcinku ulicy Bielskiej, od skrzyżowania z Synagogalną do ratusza będzie wprowadzenie strefy zamieszkania (m.in. dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania to 20 km/h, piesi w strefie zamieszkania mogą poruszać się swobodnie także po jezdni, parkowanie pojazdu jest możliwe tylko w wyznaczonych do tego miejscach,). Skrzyżowanie ul. Bielskiej ze Staromiejską stanie się skrzyżowaniem dróg równorzędnych – zmiana pierwszeństwa przejazdu!

Stary Rynek (przy ratuszu) – likwidacji uległy miejsca parkingowe u zbiegu Bielskiej i Zduńskiej, przeznaczone dla klientów i pracowników ratusza, którzy mogli zatrzymać tu pojazdy na czas do 15 minut. Pozostały tu tylko dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zduńska – stanie się ulicą jednokierunkową! Będziemy poruszać się w kierunku od ratusza do skrzyżowania Zduńskiej z ul. Okrzei. Na Zduńskiej wytyczono miejsca do parkowania i już obowiązują nowe zasady parkowania. Ulica Zduńska na całej długości będzie objęta strefą zamieszkania.

Okrzei – ze względu na to, że ulica Zduńska będzie jednokierunkowa nie będzie możliwy w nią wjazd od strony skrzyżowania z ul. Okrzei. Na ulicy Okrzei pojawią się także zakazy skrętu w ul. Zduńską.

Kwiatka – w ciągu ulicy Kwiatka zostały oznakowane miejsca postojowe oraz umieszczone znaki pionowe regulujące sposób parkowania pojazdów. Nowością są specjalne miejsca do parkowania motocykli (są węższe niż standardowe dla samochodów). Nie wolno na nich parkować samochodów, a kierowcy którzy będą pozostawiać samochody na miejscach postojowych dla motocykli narażają się na mandat karny. (Do 31 lipca parkowanie bezpłatnie, od 1 sierpnia zaczną obowiązywać zasady Strefy Płatnego Parkowania).

Synagogalna – Zmieni się kierunek jazdy! Ulica Synagogalna pozostanie ulicą jednokierunkową jednak ruch będzie odbywać się  inaczej niż obecnie – od placu 13 Straconych do ul. Bielskiej. Wzdłuż drogi wytyczono miejsca do parkowania. Skrzyżowanie ul. Bielskiej z Synagogalną będzie skrzyżowaniem dróg równorzędnych, zmienią się zasady pierwszeństwa przejazdu!

Staromiejska – ulica pozostaje jednokierunkowa jak dotychczas. Nowością są wyznaczone miejsca do parkowania (do tej pory obowiązywał zakaz postoju).

Jerozolimska – pozostanie, jak obecnie, dwukierunkowa na odcinku od ul. Kwiatka do skrzyżowania z Synagogalną i Pl. 13 Straconych. Natomiast ul. Jerozolimska w kierunku ul. Grodzkiej będzie jednokierunkowa i objęta strefą zamieszkania.

Grodzka – pozostanie ulicą jednokierunkową objętą zakazem ruchu z wyłączeniem mieszkańców, służb oraz dostawców towarów do sklepów i lokali gastronomicznych.

Zmianie ulegnie także rozmiar znaków i pojawią się znaki mini, które stosuje się w miastach głównie w ścisłym centrum. Decyzja o wymianie znaków na te najmniejsze podyktowana jest m.in. względami estetycznymi, ale także bezpieczeństwa, bo na obszarze ciasnej zabudowy znaki drogowe często nawzajem się zasłaniały.

 

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji