Efekty świetlne nad Orlenem

REKLAMA

Nad płockim koncernem możemy obserwować wzmożone efekty świetlne z pochodni. Ma to związek z koniecznością zatrzymania Instalacji Olefin, które nastąpi od godzin porannych we wtorek. Natężenie tego efektu będzie szczególnie widoczne w chwili zatrzymania, ale i uruchamiania po postoju instalacji, co zostało przewidziane w połowie grudnia.

Zaplanowany remont Instalacji Olefin spowoduje zauważalne efekty świetlne z wysokich pochodni. Jak zapewnia koncern, efekty te zobaczymy jedynie w chwili zatrzymania i ponownego rozruchu instalacji.

PowiązaneTematy

– Reakcjom procesowym mogą także towarzyszyć ze zmienną intensywnością efekty dźwiękowe. Nie przewiduje się natomiast występowania uciążliwości zapachowych, z powodu całkowitego spalania węglowodorów i atomizacji parą wodną, w efekcie czego powstaje jedynie dwutlenek węgla i para wodna – tłumaczą w biurze prasowym PKN ORLEN.

Dodają również, że zatrzymanie oraz ponowne uruchomienia instalacji wynika z konieczności przeglądu technicznego rurociągów. – Proces ten zostanie przeprowadzony z najwyższą starannością w zakresie ochrony środowiska i pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry pracowników oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa. W czasie postoju zostaną wykonane także przeglądy urządzeń i instalacji pod nadzorem ekspertów – zapewnia koncern.

Zauważalne efekty świetlne, objawiające się w postaci widocznych płomieni na pochodniach, jak i dźwiękowe słyszalne z różną częstotliwością, są następstwem skierowania węglowodorów do całkowitej utylizacji w warunkach wysokiej temperatury.

– Jest to proces bezpieczny, odbywający się pod kontrolą, w atmosferze gazowej i stanowi w każdej rafinerii na świecie niezbędny element wyposażenia systemu bezpieczeństwa procesowego w instalacjach produkcyjnych. Przeprowadzenie tego typu działania wynika więc zarówno z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego, jak również środowiskowego – wyjaśnia biuro prasowe Orlenu.

Zgodnie z wymaganiami, o pracach poinformowano służby Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UMP, a także Starostwo Powiatowe.

– Bardzo przepraszamy mieszkańców, szczególnie dzielnicy sąsiadującej bezpośrednio z naszą firmą, za powstałe z tym procesem niedogodności – przekazuje PKN ORLEN w komunikacie prasowym.