REKLAMA

Dwie wyjątkowe książki o Płocku mogą być Wasze!

REKLAMA

„Miejsca pamięci narodowej. Obrona Płocka 1920” oraz „Cmentarz Komunalny w Płocku 1960-2020” to dwie pozycje książkowe autorstwa Piotra Gryszpanowicza, wydane przez Politechnikę Warszawską, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Mogą stać się Wasze, wystarczy wziąć udział w naszym konkursie.

Pierwsza z pozycji, które otrzymaliśmy dla naszych Czytelników, została wydana w setną rocznicę wojny polsko-bolszewickiej. Piotr Gryszpanowicz przedstawia w niej historię wszystkich płockich miejsc pamięci narodowej, dotyczących właśnie obrony Płocka 1920 roku.

Wśród nich są tablice, pamiątkowe kamienie, pomniki oraz groby wojenne. Autorowi udało się wyjaśnić wiele tajemnic z nimi związanych. Poznamy historię powstania Bratniej Mogiły – kurhanu o wysokości 7 metrów, zwieńczonego dębowym krzyżem, Cmentarza Garnizonowego z przełomu XIX i XX wieku, czy Płyty Poległych Bohaterów przed Odwachem.

To fascynująca podróż w czasie, która pozwala nam lepiej poznać historię naszego miasta.

„Miejsca Pamięci Narodowej. Obrona Płocka 1920”, Piotr Gryszpanowicz

Druga książka to opis historii największego płockiego cmentarza przy ul. Bielskiej w Płocku. Piotr Gryszpanowicz przedstawia nie tylko okoliczności jego powstania, ale i historię budowy Memoriału Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie, który upamiętnia martyrologię osób represjonowanych przez władze byłego Związku Radzieckiego. Znajdziemy tam również ilustracje, mapy czy projekty, a także… wykaz osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Płocku.

Spis zamieszczony jest alfabetycznie, a dowiemy się z niego, jaka jest data urodzenia i zgonu danej osoby oraz – co ważne szczególnie dla tych, którzy chcą odnaleźć groby bliskich – w jakim sektorze, rzędzie i pod jakim numerem znajduje się grób zmarłego. Wykaz zawiera miejsca pochówku osób zmarłych do 2020 roku.„Cmentarz Komunalny w Płocku 1960-2020”, Piotr Gryszpanowicz

Autorem obydwu pozycji jest dr inż. Piotr Gryszpanowicz – inżynier branży drogowej, doktor nauk humanistycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, autor wielu projektów dróg i ulic w województwie mazowieckim. Zajmuje się historią drogownictwa i przemian urbanistycznych na Mazowszu. W latach 2011-2012 był dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, od 2012 roku jest wykładowcą na Politechnice Warszawskiej.

Konkurs

Dla naszych czytelników mamy 5 zestawów książek autorstwa Piotra Gryszpanowicza. Aby je zdobyć, należy przesłać na nasz KONTAKT odpowiedź na pytanie:

Dlaczego lubię mieszkać w Płocku?

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 30 listopada. Pięć najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy zestawem 2 książek. Pamiętajcie, by w zgłoszeniu podać prawidłowy adres e-mail!

Fot. PetroNews
Klauzula informacyjna (RODO)
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane jako „GDPR” lub „RODO”).
1. Administratorem danych osobowych jest Sentra Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Dobrzyńskiej 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS – 0000673409, NIP – 7743234064, REGON – 367039420. Adres e-mail: redakcja@petronews.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 
3. Każdy uczestnik, który prześle zgłoszenie do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu jego realizacji.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem: przypadków przewidzianych przepisami prawa.
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Do udziału w konkursie niezbędne jest podanie wyłącznie poprawnego adresu e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wygranej.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA


  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU