REKLAMA

Dwadzieścia grantów na projekty społeczne na 20 lat Funduszu Grantowego dla Płocka [ZDJĘCIA, FILM]

ORLEN Blisko Ludzi

REKLAMA
fot. Wiktor Pleczyński

Fundusz Grantowy sfinansuje kolejne projekty dla płocczan. W sumie dwadzieścia grantów o wartości ponad 260 tysięcy złotych trafiło do organizacji pozarządowych i osób indywidualnych.

Czternaście inicjatyw organizacji pozarządowych oraz sześć projektów opracowanych przez osoby indywidualne i grupy nieformalne otrzymało wsparcie finansowe z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Ponad 235,2 tysięcy złotych trafiło do pierwszej grupy beneficjentów, a 26,5 tys. złotych otrzymała druga z nich.

Łącznie dwadzieścia grantów na kwotę 261,5 tysięcy złotych, umożliwi organizację inicjatyw służących m.in. podniesieniu kompetencji u dzieci, rodziców i opiekunów, poznaniu nowych technologii, realizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, aktywizacji seniorów, ale także ochronie dziedzictwa historycznego w Płocku.

Roman Siemiątkowski fot. Wiktor Pleczyński

– W imieniu prezydenta Andrzeja Nowakowskiego i swoim własnym składam serdeczne podziękowania PKN ORLEN, Basel Orlen Polyolefins i Fundacji Levi Strauss za to, że uczestniczycie państwo w tym projekcie, że go wspieracie. Bez was tego programu by nie było. Bardzo dziękuję też tym, którzy złożyli projekty w tym konkursie i gratuluję oczywiście tym, którzy otrzymali granty. Liczba tych, którzy zgłosili się pokazuje, że ten fundusz jest bardzo potrzebny i on bardzo wspiera zarówno organizacje pozarządowe i mieszkańców Płocka – mówił wiceprezydent Roman Siemiątkowski.

Środki finansowe z Funduszu Grantowego dla organizacji pozarządowych zostały przyznane w ramach XI edycji. Natomiast osoby indywidualne i podmioty niezrzeszone otrzymały wsparcie w V edycji.

Wioletta Kulpa fot. Wiktor Pleczyński

– To jest ważne, że projekty, które wybraliśmy w tym roku, odpowiadają zarówno młodym ludziom, jak np. Miś Doremiś, jak i seniorom, jak projekt Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jest też mnóstwo projektów ukierunkowanych na młodzież, są projekty kulturalne, projekty, które dbają o dziedzictwo narodowe – zaznaczała Wioletta Kulpa, kierownik działu sponsoringu społecznego w PKN ORLEN. – Te 20 lat to są ponad 443 projekty, które już zrealizowaliśmy i ponad 118 beneficjentów objętych wsparciem. Może tego tak nie widać w skali roku, jednak gdy podsumujemy 20 lat działań, to wsparcie Fundacji ma wyraźne oddziaływanie – mówiła Wioletta Kulpa.

fot. Wiktor Pleczyński

Dotacje umożliwiające organizację projektów dla lokalnej społeczności, przyznawane są przez Fundusz Grantowy od 20 lat. Ich realizacja jest możliwa dzięki wsparciu założycieli i darczyńców Fundacji, do których należą PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins, samorząd Płocka oraz Levi Strauss Foundation.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem różnorodności projektów wybranych w tym konkursie i państwa zaangażowania. Jestem przekonany, że ich realizacja przebiegnie pomyślnie. Basell Orlen Polyolefins stawia na ludzi, wierzymy w nich i zachęcamy do tego, żeby się rozwijać. Widzę, że te projekty, które zostały wybrane i autorzy tych projektów potrafią rozwijać mieszkańców Płocka, społeczność, która będzie korzystała z tych projektów – powiedział Michael O’Bert, prezes Basell Orlen Polyolefins.

Michael O’Bert prezes Basell Orlen Polyolefins fot. Wiktor Pleczyński

Wnioski w tegorocznej edycji zostały zweryfikowane i ocenione przez członków wszystkich struktur Fundacji, czyli trzyosobowy Zarząd, dwunastoosobową Radę Programową i finalnie przez sześcioosobową Radę Fundacji.

Tegoroczne projekty umożliwią realizację pomysłów, polegających między innymi na:  • organizacji dodatkowych zajęć z informatyki, matematyki, chemicznych i przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, co powinno im ułatwić udział w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich;
  • zabezpieczeniu zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego, poprzez konserwację i digitalizację archiwalnej twórczości wybitnego i szczególnie zasłużonego płocczanina Aleksandra Macieszy, często wykorzystywanej w badaniach nad dziejami Płocka i Mazowsza.

W tematyce historycznej wsparcie uzyskał także projekt, dotyczący przygotowania filmu dokumentującego 30-lecie działalności pierwszego w Płocku bractwa rekonstrukcji historycznej, czyli Płockiej Drużyny Kuszniczej. Zdaniem pomysłodawców, celem projektu jest zachowanie dziedzictwa, upowszechnianie wiedzy o Płocku oraz promowanie postaw patriotycznych.

fot. Wiktor Pleczyński

Dla najmłodszych przewidziane są także żywe lekcje historyczne w Muzeum Mazowieckim, w trakcie których przedszkolaki i uczniowie podstawówek będą mogli zwiedzić muzeum wraz z przewodnikiem, zobaczyć spektakl teatralny z wykorzystaniem teatru ilustracji, uczestniczyć w warsztatach teatralnych zakończonych stworzeniem żywego obrazu wraz z uczestnikami.

fot. Wiktor Pleczyński

Dobrze znane i cenione przez mieszkańców koncertowe spotkania z muzyką dla najmłodszych pn. „Miś Doremiś” umożliwi Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers z udziałem Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Z zakresu wydarzeń sportowych, mieszkańcy Płocka będą mogli wziąć udział w Amatorskiej Lidze Siatkówki, a najmłodsi w zajęciach sportowych i treningach koszykówki.

fot. Wiktor Pleczyński

Przewidziane są także warsztaty psycho-edukacyjne prowadzone przez psychologa, który wytłumaczy uczestnikom jak wpłynąć na kanapowca, żeby zrobić z niego sportowca. Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku również uzyskało grant na realizację projektu pn. „Pierwsza pomoc – nie bądź obojętny”.

Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji poszczególnych projektów będą zamieszczane na stronie Internetowej Funduszu oraz profilu facebookowym inicjatywy.

Dotychczas Fundusz Grantowy dla Płocka wsparł ponad 440 projektów dla płocczan na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Celem konkursów grantowych, przyznawanych od 20 lat, jest wspieranie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

fot. Wiktor Pleczyński

Fundusz Grantowy dla Płocka i społecznie odpowiedzialni Fundatorzy zdają sobie sprawę, że globalne wyzwania, a także trudności gospodarcze, społeczne, klimatyczne i edukacyjne, osiągnęły poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki, czy nawet pojedynczej organizacji.

Dlatego też w ramach konkursów od 2018 roku są promowane, ogłoszone przez ONZ, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Zdaniem ich twórców realizacja SDG’s, jest szansą na zapewnienie obecnym, jak i przyszłym pokoleniom lepszej przyszłości, szczególnie w obliczu dzisiejszych wyzwań. Wierzymy, że pomysły dofinansowane w każdej edycji konkursu grantowego stanowią odpowiedź na potrzeby mieszkańców Płocka, a przy okazji są innowacyjne i nietuzinkowe.

fot. Wiktor Pleczyński

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest unikatowym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej. Płocki model współpracy został już wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów, jako dobra polska praktyka na świecie m.in. we Francji, USA, a nawet w Chinach. Fundusz Grantowy dla Płocka został uznany w 2019 roku za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Fundacja została także umieszczona w raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”, jako jedna z 15 wyselekcjonowanych dobrych praktyk i wzór do naśladowania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce (Sustainable Development Goals – SDGs).

Justyna Pesta prezes Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka fot. Wiktor Pleczyński

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA
Kolejny Artykuł

Komentarze 1

  1. dżezo says:

    naciągactwo i tyle w temacie ! poza szkoleniem z pierwszej pomocy same bzdety !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU