REKLAMA

Damski bokser już nie podskoczy. Policja i Żandarmeria Wojskowa zyskały nowe uprawnienia

REKLAMA

W ostatnim dniu listopada weszły w życie przepisy, dzięki którym policja zyskała nowe uprawnienia. Może teraz wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia w stosunku do osoby, która stosuje przemoc domową.

Nowe uprawnienia policji to skutek zmiany ustawy Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, którą Prezydent RP podpisał 29 maja br. Wprowadza ona instrumenty prawne, które pozwalają na szybkie odizolowanie osoby, która stosuje przemoc od osoby dotkniętej przemocą.

PowiązaneTematy

Dzięki nowym przepisom, zarówno przedstawiciele Policji, jak i Żandarmerii Wojskowej (żołnierz pełniący czynną służbę wojskową) mają uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

– Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy lub żołnierzy albo w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie. Ustawa określa również kryteria, które policjanci lub żołnierze mają uwzględniać przy ocenie istnienia przesłanek do wydania nakazu lub zakazu. Nakaz lub zakaz mogą być wydane łącznie, nawet w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu osoby stosującej przemoc rodzinie. Są przy tym natychmiast wykonalne i wskazują m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie obowiązana zachować – tłumaczy Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Osoba, która stosuje przemoc domową, będzie musiała w obecności policji lub wojska opuścić wspólnie zajmowane mieszkanie i jego bezpośrednie otoczenie, pozostawiając klucze w tym mieszkaniu. Będzie mogła zabrać ze sobą tylko rzeczy osobistego użytku. Musi także przekazać Policji bądź Żandarmerii Wojskowej informację o miejscu pobytu oraz, w miarę możliwości, numeru telefonu. Decyzję można zaskarżyć w sądzie w terminie 3 dni.Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, dlatego omawiana nowelizacja wprowadza w Kodeksie postępowania cywilnego regulacje, dzięki którym sąd może udzielić zabezpieczenie w sprawie o zobowiązanie osoby, stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Dodano również odrębne przepisy, normujące postępowanie w sprawach o zobowiązane osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Przepisy te mają uprościć i przyspieszyć rozpoznawanie spraw.

Nowelizacja wprowadza również nowy typ wykroczenia, za niezastosowanie się do nakazu lub zakazu wydanego przez Żandarmerię Wojskową lub Policję bądź przez sąd. Wszystkie uprawnienia wchodzą w życie 30 listopada 2020 r.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 3

 1. Druh Boruh says:

  Więc taka jedna z drugą cwaniara może teraz na ładne oczy wyrzucić z mieszkania jego właściciela w dowolnym momencie. Nie wiem, kto to wymyślił, ale to jest chore.
  W Szwecji ponoć obecnie, aby odbyć stosunek musisz mieć zgodę kobiety, poprzez aplikację…

 2. al abjid says:

  A co jak kobieta bije mezczyzne?

 3. Bita śmietana says:

  To znaczy że policja i wojsko w końcu będzie mogła zająć się odpowiednio swoimi kolegami ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU