Część ratusza przenosła się na Bielską

REKLAMA

Wybrane odziały Urzędu Miasta Płocka zostały przeniesione z budynku przy ulicy 3 Maja 16 do kamienicy przy ulicy Bielskiej 1.

Jak podaje ratusz, przeprowadzka podyktowana jest koniecznością przygotowania i udostępnienia przy ul. 3 Maja 16 pomieszczeń dla pracowników delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Przy ul. Kolegialnej 15, w budynku tzw. kamery pruskiej, który dotychczas oni zajmowali zaczyna się lada dzień generalny remont.

PowiązaneTematy

Od tego tygodnia do końca roku przy ul. Bielskiej 1 pracują:

– Audytor Wewnętrzny (w pokoju nr 114),
– Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (pokoje nr 120 i 121),
– Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (pokoje nr 10, 14, 101 i 102),
– Biuro Nadzoru Właścicielskiego (pokoje nr 105 i 106),
– Wydział Kontroli (pokoje nr 107-110),
– Biuro Obsługi Inwestora (pokoje nr 117 i 119),
– Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (pokoje nr 111 i 112).