Brakuje parkingów? Powinny być płatne? Wypowiedz się

REKLAMA

Miasto chce przebadać, jakie oczekiwania mają mieszkańcy w zakresie parkowania i parkingów publicznych w Płocku, w tym również czy powinny być płatne. Badania ankietowe rozpoczęły się 20 maja.

W ramach badania wykonawca przeprowadzi pomiary zajętości parkingów oraz badania ankietowe wśród kierowców, korzystających z płockich parkingów. Badania ankietowe prowadzone w terenie rozpoczęły się w poniedziałek, 20 maja.

PowiązaneTematy

Ratusz chce zebrać informacje m.in. na temat przyczyn parkowania pojazdów w wyznaczonym obszarze oraz skłonności do zmiany środka transportu czy akceptacji opłat za parkowanie. Badanie jest całkowicie anonimowe, więc wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Badanie przeprowadzi na zlecenie UMP firma International Management Services (IMS) Sp. z o.o. z Krakowa w ramach opracowania dokumentu o charakterze studium pn. „Polityka parkingowa Miasta Płocka”. Urząd miasta zachęca do udziału w ankiecie.