REKLAMA

Biblioteka im. Zielińskich do uratowania? Jest prośba o zmianę ustawy

REKLAMA

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa Naukowego Płockiego, Biblioteka im. Zielińskich w Płocku została zamknięta dla czytelników, ze względu na brak możliwości finansowania. Pojawiają się różne pomysły na rozwiązanie tego problemu. Rektor PWSZ już zadeklarował możliwość przejęcia zbiorów. Inną propozycję ma senator Marek Martynowski.

PowiązaneTematy

Przypomnijmy – zarząd TNP podjął decyzję o zamknięciu instytucji 12 grudnia br. „po wyczerpaniu wszelkich sposobów na pozyskanie odpowiednich środków finansowych na funkcjonowanie” – Nie likwidujemy biblioteki, ale nie będzie ona udostępniona publicznie – tłumaczył nam dr Andrzej Kansy, dyrektor biura zarządu TNP.

Biblioteka została zamknięta 1 stycznia br. Prof. Maciej Słodki, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, już zadeklarował chęć przejęcia zbiorów Biblioteki Zielińskich.

– Bylibyśmy gotowi prowadzić bibliotekę z jej księgozbiorem – mówił nam rektor. – Potrzebujemy jednak na taki cel dodatkowej powierzchni o wielkości ok.1200 mkw, ponieważ tyle miejsca zajmują zbiory, które mielibyśmy otrzymać od TNP. Nie możemy, niestety, przejąć dotychczasowego budynku Biblioteki Zielińskich, ponieważ wymaga on remontu, co w jeszcze większym stopniu obciążyłoby budżet uczelni – wyjaśnił prof. Maciej Słodki.

Tymczasem inne rozwiązanie zaproponował senator Marek Martynowski. W piśmie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przesłał 1 lutego br., czytamy m.in.:

„Ze względu na wysoką liczbę studiujących w Płocku, Biblioteka im. Zielińskich TNP spełniała funkcję międzyuczelnianej biblioteki studenckiej. Korzysta z niej kadra naukowa płockich uczelni, nauczyciele, a także uczniowie szkół średnich. Biblioteka im. Zielińskich TNP jest naukową biblioteką uniwersalną, gromadzi zbiory z wielu dyscyplin naukowych. Profilem uzupełnia się i ściśle współpracuje z innymi płockimi bibliotekami.: Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, filii Politechniki Warszawskiej, Książnica Płocką i Biblioteką Pedagogiczną.Bibliotekę może tylko uratować rozwiązanie systemowe, czyli stałe subsydium na działalność, na utrzymanie budynku, na wypłacanie pensji pracownikom. W tej chwili jest to niemożliwe. W związku z powyższym proszę o informację, czy ministerstwo zamierza podjąć inicjatywę ustawodawczą, która pozwoliłaby na funkcjonowanie Biblioteki.”

O jakiej konkretnie inicjatywie ustawodawczej pisze płocki senator? – Chodzi mi o to, aby minister wystąpił o zmianę zapisu ustawy. Po takiej zmianie, każdego roku, Biblioteka im. Zielińskich mogłaby otrzymywać środki na funkcjonowanie – wyjaśnia senator Marek Martynowski.

Jakie są szanse na wdrożenie tego projektu w życie, dowiemy się po odpowiedzi ministerstwa. Można mieć nadzieję, że minister Jarosław Gowin przychyli się do tego pomysłu. Jednak proces legislacyjny jeszcze trochę potrwa. Obecnie biblioteka pozostaje zamknięta dla czytelników zewnętrznych.

Czy PWSZ w Płocku przejmie Bibliotekę Zielińskich?

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU